Industriens Pension runder milepæl på 200 mia. kr.

Pensionsformuerne i Danmark er vokset markant over en årrække, og lønmodtagere i industrien er for alvor kommet med på vognen. I Industriens Pension, hvor timelønnede industriansatte sparer op, har investeringsaktiverne netop rundet en milepæl på 200 mia. kr.

Danskerne har verdensrekord i pensionsopsparinger, og faglærte og ufaglærte industriansatte er nu for alvor kommet med på vognen. Timelønnede industriansattes pensionsordning har nu rundet en milepæl med investeringsaktiver på 204 mia. kr. efter første kvartal, viser nye tal fra Industriens Pension.

Til sammenligning lå medlemmernes samlede investeringsaktiver i Industriens Pension for 10 år siden på omkring 90 mia. kr. Den markante stigning er dels et udtryk for mange års solide afkast, dels at arbejdsmarkedspensionerne for faglærte og ufaglærte lønmodtagere fortsat er under gradvis opbygning.

”Tallene er udtryk for, at systemet med arbejdsmarkedspensioner for alvor er ved at slå igennem for både faglærte og ufaglærte lønmodtagere. Det betyder, at ansatte i industrien på sigt vil kunne opretholde deres hidtidige levestandard, når arbejdslivet slutter. Det er virkelig en positiv udvikling både for den enkelte lønmodtager og for hele samfundet,” siger adm. direktør i Industriens Pension, Laila Mortensen.
 
Udsigt til fortsat vokseværk

Hun tilføjer, at danske industriansattes samlede pensionsformue fortsat forventes at vokse betydeligt de kommende år, da Industriens Pension er et forholdsvis ungt pensionsselskab, hvor pensionsformuen fortsat er under opbygning.

Arbejdsmarkedspensionerne for de fleste privatansatte faglærte og ufaglærte lønmodtagere blev etableret for knap 30 år siden, og til at begynde med var indbetalingerne til pension langt lavere end i dag. Indbetalingerne blev gradvist sat op over en årrække og ligger i dag typisk på 12 procent af lønnen.

I takt med, at lønmodtagerne får flere opsparingsår med solide indbetalinger, der forrentes år efter år, vil der blive flere med store pensionsformuer.

Industriens Pension har de seneste ti år leveret et gennemsnitligt årligt afkast på 7,3 procent for de samlede investeringer. Siden Industriens Pension som nyetableret selskab fik de første indbetalinger i 1993, har det gennemsnitlige årlige afkast fra de samlede investeringer på tværs af aldersgrupper været 8,7 procent i den 28-årige periode.