Mere til medlemmerne: Industriens Pension har branchens laveste driftsomkostninger

Industriens Pension har for femte år i træk branchens laveste administrationsomkostninger pr. medlem, viser nye tal fra Finanstilsynet. De lave omkostninger betyder, at der i sidste ende bliver mere til medlemmerne.

Industriens Pension er branchens mest omkostningseffektive selskab. Det fremgår af en ny opgørelse fra Finanstilsynet over pensionsselskabernes omkostninger i 2020, der netop er blevet offentliggjort.

Den nye opgørelse viser, at administrationsomkostningerne pr. medlem i Industriens Pension blot lå på 256 kr. i 2020.

I de øvrige danske arbejdsmarkedspensionsselskaber svingede omkostningerne til administration ifølge opgørelsen mellem 285 og 559 kr. pr. medlem sidste år. I de kommercielle pensionsselskaber lå omkostningerne til administration på mellem knap 700 og knap 3.500 kr. pr. medlem sidste år.

”Vi har på tværs af afdelinger i Industriens Pension stor fokus på at holde omkostningerne nede. Det er vigtigt, at vi hele tiden er opmærksomme på, hvordan vi kan blive endnu mere effektive. Vi er til for de timelønnede i industrien, og lave omkostninger betyder, at der i sidste ende bliver mere til dem,” siger Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension.

Mange års besparelser løber op
Hun tilføjer, at Industriens Pension ikke vil gå på kompromis med god service og rådgivning i bestræbelserne på fortsat at holde omkostningerne i bund. Det afgørende er at sikre løbende fokus på effektive processer og på at undgå alle omkostninger, der ikke giver medlemmerne en tydelig værdi.

Den nye opgørelse viser, at det er femte år i træk, at Industriens Pension har haft de laveste administrationsomkostninger i branchen. Netop besparelser år efter år kan løbe op i store beløb i sidste ende – særligt når man inddrager effekterne af renters rente af de sparede beløb.

De lave omkostninger skyldes bl.a. en velfungerende IT-platform, stor omkostningsbevidsthed og effektive processer på tværs af afdelinger samt det faktum, at der er mange medlemmer til at dele omkostningerne.