Pensionsordningen bliver endnu mere fleksibel

Til juni ændres ordningen i Industriens Pension, så medlemmer med en forholdsvis lav indbetaling sparer mest muligt op til deres alderdom.

Arbejdsmarkedet er under forandring. Flere arbejder fx som vikar eller på deltid, og den slags ansættelser skal ordningen i Industriens Pension også matche.

En typisk indbetaling til Industriens Pension bliver fordelt mellem opsparing og forsikringer. For de fleste medlemmer går langt størstedelen af indbetalingerne til opsparingsdelen. Hvis pensionsindbetalingen ikke er så høj, bliver der brugt en forholdsvis stor andel på forsikringer og mindre på opsparing til alderdommen.

”Vi glæder os til at kunne tilbyde endnu mere fleksibilitet i ordningen. Hvis du fx ikke arbejder fuld tid eller har kortere ansættelser – hvilket vi ser flere og flere medlemmer har – har opsparingsdelen ofte højere prioritet. Det har vi lyttet til, og vi ændrer derfor pensionsordningen til sommer,” siger Joan Alsing, forsikringsdirektør i Industriens Pension.

Der skal være råd til forsikringerne 
Når ændringerne af pensionsordningen træder i kraft den 1. juni 2021, vil forsikring ved tab af erhvervsevne og forsikring ved visse kritiske sygdomme ikke længere være standard for nye medlemmer med små pensionsbidrag. Ligesom eksisterende medlemmer med mindre indbetalinger kan fravælge alle forsikringer.
 
Grænsen går ved en gennemsnitlig månedlig indbetaling på 800 kr.
 
”Vi har regnet grundigt på, hvor det gav mening at sætte grænsen. De 800 kr. er med til at sikre, at der bliver sparet op til pension og ikke brugt for meget på forsikring. Det centrale er, at indbetalingerne til Industriens Pension primært skal sikre en god økonomi som pensionist. Forsikringerne er også vigtige, men der skal være råd til det”, siger Joan Alsing.  

Per 1. juni 2021 vil der gælde følgende: 

For nye medlemmer med en månedlig indbetaling under 800 kr.:

Opsparing til pension.
Ingen forsikring ved tab af erhvervsevne og visse kritiske sygdomme.
Ved dødsfald før pensionsalderen bliver depotet udbetalt til de efterladte.
Hvis indbetalingen stiger, vil medlemmet automatisk få en pensionsordning med forsikringsdækninger. 

For eksisterende medlemmer:
Der sker en automatisk beregning af, om medlemmet har råd til forsikringerne.
Er der ikke råd til forsikringsdækninger, vil medlemmet modtage brev om, at forsikringerne ophører, så der bliver brugt mest muligt til opsparing. 
Medlemmet kan også vælge at beholde forsikringerne og fx tilpasse størrelsen.  


Turne til lokalafdelinger og virksomheder
Tilbage i februar blev ændringen omtalt i den årlige pensionsoversigt. De næste par måneder besøger Industriens Pensions kundechefer alle forbundenes lokalafdelinger for at fortælle om ændringen, ligesom virksomheder med medarbejdere med fx mange vikarer eller deltidsansatte også vil få et besøg. 
Det er dog muligt allerede nu at læse mere i pensionsvejledningen og forsikringsbetingelserne