Pensionsordningen bliver endnu mere fleksibel

Til sommer ændres pensionsordningen i Industriens Pension, så eksisterende medlemmer med små indbetalinger helt kan fravælge alle forsikringer og i stedet spare mere op til pension, mens nye medlemmer med små indbetalinger automatisk får en ordning uden forsikringer.

Arbejdsmarkedet er under forandring, og flere arbejder fx som vikar eller på en anden måde med en lidt løsere tilknytning til en virksomhed.  Den slags ansættelser skal ordningen i Industriens Pension også matche.
   
En typisk indbetaling til Industriens Pension bliver fordelt mellem opsparing og forsikringer. For de fleste medlemmer går langt størstedelen af indbetalingerne til opsparingsdelen, men hvis pensionsindbetalingen af den ene eller anden årsag ikke er så høj, bliver der brugt en forholdsvis stor andel på forsikringer og tilsvarende mindre på opsparing til alderdommen.
 
Det bliver nu ændret, så nye medlemmer med en månedlig indbetaling på højst 800 kr. fremover ikke har forsikringer, men i stedet sparer mere op til deres alderdom.

”Vi glæder os til at kunne tilbyde endnu mere fleksibilitet i ordningen. Forsikringer er vigtige og giver en god tryghed undervejs i arbejdslivet. Men hvis du fx ikke arbejder fuld tid eller har kortere ansættelser – hvilket vi ser flere og flere medlemmer har – har opsparingsdelen ofte højere prioritet. Det har vi lyttet til, og vi ændrer derfor pensionsordningen til sommer,” siger Joan Alsing, forsikringsdirektør i Industriens Pension.

Ændringerne af pensionsordningen træder i kraft den 1. juni 2021. Eksisterende medlemmer, som på trods af mindre indbetalinger ønsker at beholde forsikringerne, kan stadig det.
 
Læs mere i de nye forsikringsbetingelser og pensionsvejledning.