Industriens Pension kom styrket ud af et ekstremt og anderledes 2020

2020 var et anderledes og udfordrende år i coronapandemiens tegn, men for Industriens Pension var det også et år præget af nye digitale løsninger, fortsat høje indbetalinger, lave driftsomkostninger, et solidt afkast og flere markante grønne investeringer.

Trods udfordringerne fra coronapandemien var 2020 i Industriens Pension i høj grad karakteriseret ved et højt aktivitetsniveau, nye udviklingsprojekter og fortsat fuld fart på pensionsopsparingerne. Medlemmernes indbetalinger til Industriens Pension landede sidste år på 9,5 mia. kr., hvilket er tæt på rekorden fra 2019 på 9,7 mia. kr. 

Samtidig er investeringsaktiverne efter endnu et solidt afkast steget til 199 mia. kr. ved udgangen af 2020 mod 189 mia. kr. ved årsskiftet 2019/2020. 

”2020 var på alle måder et specielt år, og coronapandemien satte naturligvis et tydeligt præg på alle afdelinger i Industriens Pension. Men hele organisationen omstillede sig hurtigt, og det blev et år med et højt aktivitetsniveau, et solidt investeringsafkast, voksende aktiver og fokus på innovation og nye forbedrede rådgivningsløsninger, ” siger Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension.

Ny brug af kunstig intelligens
Hun henviser bl.a. til, at flere relevante digitale værktøjer baseret på de nyeste former for kunstig intelligens er blevet indført og udbygget i løbet af 2020 i både medlemsrådgivningen og Investering. Et eksempel er en avanceret supportbot, der er udviklet af IBM for Industriens Pension og støtter de siddende rådgivere, mens de taler i telefon. I realtid afkoder robotten samtalens indhold og bringer både betingelser, instrukser og andet supplerende relevant information frem på rådgiverens skærm, mens samtalen er i gang.

Fokus på den grønne omstilling
Derudover har 2020 i Industriens Pension været præget af betydelige investeringer i den grønne omstilling på tværs af aktivklasser. Blandt de mest iøjnefaldende nye investeringer i 2020 var bl.a. den største danske solcelleinvestering nogensinde sammen med energiselskabet Better Energy. Derudover omlagde Industriens Pension bl.a. selskabets største eksterne investeringsmandat til et mandat med fokus på særligt bæredygtige erhvervsobligationer. Investeringsmandatet på 8,9 mia. kr. er placeret hos kapitalforvalteren PIMCO.

Endelig udmærkede 2020 sig ved, at Industriens Pension blev kåret som selskabet med pensionsbranchens bedste omdømme i 2020 af FinansWatch og analysevirksomheden Wilke. 

Som tidligere udmeldt fik Industriens Pensions et investeringsafkast i 2020 på 9,7 mia. kr.

Overblik over 2020

  • Indbetalingerne til pensionsordningen landede på 9,5 mia. kr., hvilket er 0,2 mia. kr. lavere end i rekordåret 2019.
  • Det månedlige administrationsbidrag er fastsat til 24 kr. pr. medlem i 2021, hvilket er uændret i forhold til 2020. Dermed fastholder Industriens Pension sin position som et af branchens absolut billigste selskaber. 
  • Industriens Pension havde ved årets udgang 413.888 medlemmer efter en nettotilgang på 1.809 medlemmer i 2020.
  • Ved årsskiftet 2020/21 udgjorde samlede investeringsaktiver 199 mia. kr. mod 189 mia. kr. ved udgangen af 2019.
  • Investeringsafkastet landede i 2020 på 9,7 mia. kr. svarende til 5,1 procent for den samlede portefølje.
  • Siden Industriens Pension som nyetableret selskab fik de første indbetalinger i 1993, har det gennemsnitlige årlige afkast fra den samlede portefølje været 8,7 procent i den 28-årige periode. 
  • Udbetalingerne fra pensionsordningen var på 5,6 mia. kr. i 2020 mod 5,9 mia. kr. i 2019. Det skyldes et fald i overførelser ved jobskifte, mens udbetalinger til pensionister omvendt steg som følge af flere alderspensionister.
  • Industriens Pension blev i 2020 kåret som selskabet med pensionsbranchens bedste omdømme af FinansWatch og analysevirksomheden Wilke.
Læs hele årsrapporten for 2020 her