Flere investorer tilslutter sig pensionssektorens skattekodeks

Seks af Danmarks store fonde og foreninger tilslutter sig fra 2021 de
skatteprincipper, som Industriens Pension, ATP, PensionDanmark og PFA i 2019
vedtog i fællesskab. Med en ny type institutionelle investorer i kredsen bag
skattekodekset styrkes muligheden for at påvirke skatteadfærden i både Danmark
og udland

Ansvarlig adfærd på skatteområdet har i flere år stået højt på pensionssektorens dagsorden. Målet om at forhindre aggressiv skatteplanlægning og sikre øget transparens har været tværgående i pensionssektoren, hvor 11 selskaber pt. har tilsluttet sig et fælles skattekodeks. Fra nytår tiltræder en helt ny type investorer principperne for ansvarlig skat, når Leo Fondet, Novo Holdings, Lundbeckfonden, Villum Fonden, Velux Fonden og Realdania bliver en del af skattekodekset.

Kodekset rummer et fælles sæt principper og anbefalinger for ansvarlig skatteadfærd, når det gælder unoterede investeringer gennem eksterne forvaltere.

En stærk stemme

De fire initiativtagere til de fælles skatteprincipper, Bo Foged, adm. direktør i ATP, Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension, Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark, og Allan Polack, Group CEO i PFA, byder de nytiltrådte velkommen. Nu kan investorerne lægge endnu mere pres på for at sikre ansvarlig skatteadfærd hos eksterne forvaltere:

”Jo flere investorer, vi står sammen, desto mere kan vi påvirke udviklingen. Når en stor del af den samlede, danske pensionsbranche og seks toneangivende fonde og foreninger forener sig og sammen stiller krav, så taler vi med én meget stærk stemme. Vi forventer, at det stadigt større samarbejde om ansvarlig skattepraksis mellem institutionelle investorer vil styrke vores dialog med eksterne forvaltere, så det i højere grad er muligt at undgå aggressiv skatteplanlægning og fremme skattemæssig transparens i investeringer,” lyder det i en fælles udmelding fra de fire stifterselskaber.

Efter den seneste udvidelse er skattekodekset nu tiltrådt af 17 investorer - 11 pensionsselskaber og seks fonde eller foreninger. Kernen i skatteprincipperne er:
  • Investorerne accepterer ikke aggressiv skatteplanlægning
  • Investorerne opfordrer eksterne forvaltere til at vedtage egne skattepolitikker 
  • Eksterne forvaltere skal overvåge og håndtere relevante skatterisici på en ansvarlig måde
  • Investorerne opfordrer til transparens på skatteområdet
  • Investorerne forbeholder sig ret til at efterspørge yderligere rapportering og foretage stikprøver for at kontrollere, at eksterne forvaltere ikke udøver aggressiv skatteplanlægning
Læs skattekodekset