Industriens Pension og Better Energy går sammen om historisk milliardinvestering i nye danske solcelleparker

Med et nyt partnerskab mellem Industriens Pension og energiselskabet Better Energy bliver mere end 400.000 danskere nu medejere af nye solcelleparker i Danmark og Polen for en samlet anlægssum på op til 4 mia. kr. Der er tale om den største danske solcelleinvestering nogensinde og et gennembrud for solcellemarkedet i Danmark.
Foto: Better EnergyFoto: Better Energy


Industriens Pension og energiselskabet Better Energy har netop indgået en historisk stor aftale, der for alvor vil sætte skub i udbredelsen af solcelleparker, der drives uden statsstøtte. De første fem solcelleparker, der er omfattet af aftalen, er allerede taget i drift, mens størstedelen af parkerne forventes i drift i løbet af 2021 og 2022. 

”Vi er virkelig glade for investeringen, som vi forventer vil sikre et solidt, langsigtet afkast til medlemmerne og samtidig bidrage markant til hurtigere skalering af den grønne omstilling. Det er første gang, at solenergi udrulles i denne skala i Danmark, og investeringen markerer et egentlig gennembrud for solceller herhjemme,” siger Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension. 

Hun tilføjer, at man har sikret sig, at der er langsigtede fastprisaftaler om den producerede el, så investeringen bliver mere forudsigelig og danner et solidt grundlag for et godt afkast.

Bredt folkeligt medejerskab
Der er tale om et 50/50-partnerskab mellem Industriens Pension og Better Energy på ejerskabet af de færdigbyggede parker, hvor Better Energy fortsat forestår driften af solcelleparkerne.

”For første gang bliver danske pensionskroner anvendt til at understøtte en massiv skalering af statsstøttefri grøn energi i Danmark. Vores partnerskab med Industriens Pension er med til at markere starten på en ny grøn æra. Det næste kapitel i den grønne omstilling vil netop handle om, at vedvarende energiproduktion skal udrulles og accelereres uden statsstøtte, og det skal samtidig ske med et bredt folkeligt medejerskab. Det er præcis det, vi sikrer med denne aftale,” forklarer Rasmus Lildholdt Kjær, adm. direktør i Better Energy.

Robust partnerskabsmodel
Investeringen forventes i alt at indeholde 1,5 mia. kr. egenkapital fra parterne, der suppleres med langsigtet anlægsfinansiering på solcelleparkerne typisk i form af realkredit. Det forventes, at den samlede investering med egenkapital og anlægsfinansiering samlet set kommer op på knap 4 milliarder kroner. 

”Med denne aftale skabes en robust partnerskabsmodel for, hvordan den grønne omstilling hurtigere kan skaleres. Og hvis vi i Danmark skal have en rimelig chance for at nå vores klimamål, så er det bydende nødvendigt,” siger Mark Augustenborg Ødum, EVP Partnerships i Better Energy, som understreger, at tæt samarbejde og stærke partnerskaber er vejen til at realisere grøn omstilling.

Det er planen, at omkring tre fjerdedele af parkerne opføres i Danmark, mens den resterende del forventes opført i Polen. Den samlede kapacitet for solparkerne forventes at udgøre omtrent 1 GW, svarende til en årlig reduktion på over 350.000 ton CO2.