Lave omkostninger i Industriens Pension i 2020

Omkostningerne til administration i Industriens Pension lander på blot 24 kr. om måneden i 2020.

Industriens Pension vil også i år fastholde positionen som et af branchens absolut mest omkostningseffektive selskaber. Administrationsomkostningerne pr. medlem lander i år således på blot 24 kr. om måneden, og der vil dermed fortsat være skarpt fokus på effektiv drift.

Laila MortensenIndustriens Pensions lave omkostninger skyldes bl.a. en skalafordel ved, at 410.000 medlemmer administreres på samme velfungerende IT-platform samt et konstant fokus på effektive og smidige processer i alle dele af selskabet.

”Vi er meget opmærksomme på hele tiden at forbedre vores service for medlemmerne, men vi er samtidig meget fokuserede på, hvad det koster. I sidste ende bliver der mere at gøre godt med for de ansatte i industrien og fødevareindustrien, når vi holder omkostningerne til administration nede,” siger Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension.

Omkostninger har været ekstraordinært lave

Administrationsomkostningerne i år stiger marginalt i forhold til det ekstraordinært lave niveau de foregående år, hvor et refunderet beløb i moms fra SKAT har dækket nogle af omkostningerne. I 2019 lå betalingen for Industriens Pensions driftsomkostninger blot på 22 kr. om måneden pr. medlem.

Industriens Pension har i mange år haft nogle af branchens laveste driftsomkostninger pr. medlem – også hvis der ses bort fra den ekstraordinære tilbagebetaling af moms fra SKAT. Det blev igen sidste år bekræftet i Finanstilsynets opgørelse over pensionsselskabernes nøgletal for omkostninger pr. forsikret, ligesom flere opgørelser i erhvervsmedierne i 2019 konkluderede, at Industriens Pension har branchens laveste omkostninger til den løbende drift.