Industriens Pension udbygger investeringer i vedvarende energi

Industriens Pension satser massivt på investeringer i vind- og solenergi over hele verden, og pensionsselskabet har netop investeret omkring 1 mia. kr. i en energifond med fokus på vedvarende energiprojekter i Emerging Markets.

Efterspørgslen efter vedvarende energi i vækstlande i Latinamerika, Afrika og Asien stiger eksplosivt i disse år, og det rummer store muligheder for europæiske og danske investorer. Det vurderer Industriens Pension, der netop har foretaget en ny investering på 1 mia. kr. i en energifond fra infrastrukturinvestoren Actis.

Industriens Pension har i over 10 år gradvist udbygget selskabets unoterede investeringer i vedvarende energi i både Fjernøsten, Latinamerika og Afrika. Pensionsselskabet forventer at øge de grønne energiinvesteringer betydeligt det kommende årti, og den nye investering er en del af denne strategi. 

”Vores energiinvesteringer i Emerging Markets har i mange år leveret meget attraktive afkast og medført betydelige CO2-reduktioner pr. investeret krone. Investeringer i bl.a. sol- og vindenergi i udviklingslandene yder vigtige bidrag til den grønne omstilling på globalt plan, og med de rette samarbejdspartnere kan området fortsat give solide, langsigtede afkast. Vi ser fortsat store muligheder som investor,” siger chef for unoterede investeringer i Industriens Pension, Jan Østergaard.

Tredobling af el til udviklingslande
Frem mod 2035 forventes en tredobling af efterspørgslen efter elektricitet fra udviklingslande, og udviklingslandene forventes på det tidspunkt at stå for ca. to tredjedele af den globale efterspørgsel efter ny elektricitet. I mange af udviklingslandene er vedvarende energi fra sol og vind samtidig fuldt konkurrencedygtigt med konventionelle energikilder. Det er denne udvikling, som ifølge Industriens Pension vil skabe betydelige investeringsmuligheder i grøn energi de kommende år. 

Den nye fond, som Industriens Pension har investeret i, vil fokusere på både produktion og distribution af elektricitet. Yderligere information:
Laurits Harmer Lassen, pressechef i Industriens Pension, mobil: 29 39 66 76