Industriens Pension investerer 9 mia. kr. i bæredygtig obligationsfond

Industriens Pension investerer nu næsten 9 mia. kr. i en særlig bæredygtig obligationsfond. Fokus er på obligationer, der støtter op om FN’s verdensmål.

Med en ny stor obligationsinvestering skruer Industriens Pension nu yderligere op for klimavenlige, socialt ansvarlige og bæredygtige investeringer. Industriens Pension har nemlig netop placeret et stort eksternt investeringsmandat med fokus på særligt bæredygtige erhvervsobligationer hos kapitalforvalteren PIMCO.

Investeringsmandatet hos PIMCO er på 8,9 mia. kr., og det er Industriens Pensions største eksterne investeringsmandat. Midlerne bliver nu investeret i obligationer fra selskaber, der har en relativ lav miljøbelastning, tager et stort socialt ansvar og har en sund governancekultur.

”Når vi ændrer vores største eksterne investeringsmandat, så skyldes det, at vi virkelig tror på værdien af bæredygtige investeringer på flere planer. Bæredygtighed og solide, langsigtede afkast hænger ofte rigtig godt sammen, hvis investeringerne varetages af en dygtig forvalter,” siger obligationschef i Industriens Pension, Anders Ellegaard.

Grønne obligationer for over 1 mia. kr.
Det nye investeringsmandat er bygget op om obligationer fra selskaber, der i særlig grad bidrager til et eller flere af FN’s 17 verdensmål om alt fra global sundhed og ansvarlig produktion til bæredygtige byer og rent vand. 

Samtidig har selskaberne fra den nye investering kun en CO2-udledning på omkring 50 procent af mandatets benchmark. En del af obligationerne falder ind under definitionen af grønne obligationer, der forventes at komme til at udgøre lidt over 1 mia. kr. i den nye investering.

PIMCO bruger en lang en række datakilder til at kvantificere og sammenligne selskabernes miljøbelastning, sociale ansvar og governancekultur. Kun selskaber med en god samlet score på disse områder kommer i betragtning. 

Industriens Pension har i mange år udbygget selskabets grønne og bæredygtige investeringer, og selskabet har bl.a. store investeringer i vedvarende energi. Ved udgangen af sidste år havde Industriens Pension investeret over 10 mia. kr. i grøn energi og selskaber med vedvarende energi som det bærende forretningsben, og det er planen, at de grønne investeringer fortsat løbende øges.


Yderligere information:
Laurits Harmer Lassen, pressechef i Industriens Pension, mobil: 29 39 66 76