Coronavirus og Industriens Pension

Sådan gør vi i den nuværende situation med Coronavirus.

Opdateret 11. maj 2020:

Industriens Pension følger udviklingen omkring Coronavirus (COVID-19) tæt. Vi tager situationen meget alvorligt, og vi følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger for at mindske spredningen af Coronavirus.

Som pensionsselskab har vi samtidig et særligt ansvar for godt 410.000 medlemmer. Situationen er alvorlig og udfordrende, men vi har naturligvis i hele perioden fortsat udbetalt pensionsydelser, håndteret indbetalinger, tilpasset vores investeringer og rådgivet både medlemmer og virksomheder.

Vi har organiseret arbejdet på en måde, der dels bakker op om regeringens tiltag og dels gør os i stand til at opretholde en normal drift og servicering.

Åbningstider i Medlemsservice og Virksomhedsservice 

Næsten alle Industriens Pensions medarbejdere har kunnet varetage arbejdet hjemmefra de seneste måneder uden større produktivitetstab. Fra mandag den 11. maj er en betydelig del af medarbejderne igen begyndt at møde fysisk op på arbejde i stedet for at arbejde hjemme. Vi følger naturligvis regeringens og Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og en del medarbejdere arbejder fortsat hjemmefra.

Vi har i hele perioden opretholdt muligheden for at kontakte vores rådgivere telefonisk, og vi er nu tilbage til vores faste åbningstider i vores Medlemsservice og Virksomhedsservice, som er mandag – torsdag fra kl. 8.30 – 16.30 og fredag fra kl. 8.30 – 16.00.

Vi genoptager møder i mindre forsamlinger

For at mindske risikoen for spredning af virusset blev alle fysiske medlems- og virksomhedsmøder aflyst i marts og april og i mange tilfælde erstattet af virtuelle møder. Men vi tilbyder nu igen fysiske møder i små forsamlinger, hvor der er mulighed for at overholde regeringens retningslinjer om møder og afstand. Kontakt os gerne for at booke et møde med en af vores kundechefer, der kan fortælle alt om pensionsordningen. 

Forsikringsdækninger er uændrede

Du behøver ikke kontakte Industriens Pension, hvis du får Coronavirus. Coronavirus er ikke på listen over kritiske sygdomme, der giver ret til en udbetaling fra forsikringen. Heldigvis vil langt de fleste, der får sygdommen, ikke få nogen varige mén.

Hvis man i forvejen lider af en alvorlig sygdom, eller af andre grunde er svækket, kan Coronavirus være farlig. Hvis der er medlemmer i Industriens Pension, der mister livet som følge af Coronavirus, vil forsikringen ved dødsfald blive udbetalt. Der er ikke forbehold i forsikringen i tilfælde af pandemier, så Coronarelaterede dødsfald er dækket på præcis samme måde som andre dødsfald.

Hvis du mister dit job på grund af krisen, eller er på ulønnet orlov, er du fortsat dækket af alle forsikringerne i et år, hvis der er penge nok på opsparingen til at betale for dem.

Hvis der ikke er penge nok på opsparingen, kan du stadig beholde dine forsikringer, hvis du selv betaler for dem. Det er en god idé at beholde forsikringerne i en periode med ledighed.

Finansielle markeder under pres

Coronavirusset medførte i februar og marts store kursfald på aktier og andre aktiver verden over. Det har ramt det kortsigtede afkast hos alle pensionsselskaber, og det gælder også Industriens Pension. 

I Industriens Pension har vi en relativ lav andel børsnoterede aktier i forhold til andre pensionsselskaber, da vi har en meget spredt portefølje fordelt på mange forskellige aktivtyper. Denne strategi er med til at mindske vores tab, men alle blev desværre ramt af de store kursfald på aktier og andre aktiver i det tidligere forår. 
Det hører samtidig med, at situationen på markederne var mere positive i april, og at markederne dermed har genvundet noget af det tabte fra de forrige måneders aktieturbulens. Der er dog fortsat store daglige udsving i begge retninger, og det positive afkast i april ændrer ikke på, at markederne alt i alt er faldet markant, siden Coronavirus gjorde sit indtog verden over.

Det er under alle omstændigheder vigtigt at være opmærksom på, at pensionsopsparing løber over mange år, og at udsving undervejs er uundgåelige. Afkastet har været attraktivt set over en længere periode, og vi forventer fortsat at kunne levere gode afkast på lang sigt.

Vi følger udviklingen tæt og foretager løbende justeringer, så risikoen i investeringsporteføljen er passende.
 

Vi afholdt før påske et webinar med vores investeringsdirektør Peter Lindegaard, hvor medlemmerne havde mulighed for at stille spørgsmål om den aktuelle situation på de finansielle markeder. Se eller gense webinaret her:

Webinar med investeringsdirektør, Peter Lindegaard