Coronavirus og Industriens Pension

Sådan gør vi i den nuværende situation med Coronavirus.

Industriens Pension følger udviklingen omkring Coronavirus (COVID-19) tæt. Vi tager situationen meget alvorligt, og vi følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger.

Som pensionsselskab har vi samtidig et særligt ansvar for vores godt 410.000 medlemmer. Situationen er alvorlig og udfordrende, men vi sørger naturligvis for fortsat at kunne udbetale pensionsydelser, håndtere indbetalinger, tilpasse vores investeringer og rådgive medlemmer og virksomheder.

Derfor har vi iværksat en række tiltag, der dels bakker op om regeringens tiltag og dels fortsat gør os i stand til at opretholde en normal drift og servicering.

Reduceret bemanding og åbningstider, men uændrede svartider

Vi tager regeringens opfordring meget seriøst, og derfor arbejder så mange som muligt hjemmefra.

Vi opretholder muligheden for at kontakte os telefonisk. Det kan lade sig gøre, fordi vores rådgivere kan besvare opkald fra deres hjemmearbejdsplads. Derfor svarer vi stadig telefonen hurtigt. Vi har dog valgt midlertidigt at indskrænke vores åbningstid til alle hverdage fra kl. 9.00 – 16.00.

Rejser og møder aflyses

For at mindske risikoen for spredning af virusset er alle fysiske medlems- og virksomhedsmøder indtil videre aflyst, men vi tilbyder virtuelle møder i stedet.

Vi håber på forståelse for, at vi i en periode er nødt til at gøre tingene på en anden måde, og vi ser frem til igen at kunne afholde fysiske møder med medlemmer og virksomheder.

Forsikringsdækninger er uændrede

Du behøver ikke kontakte Industriens Pension, hvis du får Coronavirus. Coronavirus er ikke på listen over kritiske sygdomme, der giver ret til en udbetaling fra forsikringen. Heldigvis vil langt de fleste, der får sygdommen, ikke få nogen varige mén.

Hvis man i forvejen lider af en alvorlig sygdom, eller af andre grunde er svækket, kan Coronavirus være farlig. Hvis der er medlemmer i Industriens Pension, der mister livet som følge af Coronavirus, vil forsikringen ved dødsfald blive udbetalt. Der er ikke forbehold i forsikringen i tilfælde af pandemier, så Coronarelaterede dødsfald er dækket på præcis samme måde som andre dødsfald.

Hvis du mister dit job på grund af krisen, eller er på ulønnet orlov, er du fortsat dækket af alle forsikringerne i et år, hvis der er penge nok på opsparingen til at betale for dem.

Hvis der ikke er penge nok på opsparingen, kan du stadig beholde dine forsikringer, hvis du selv betaler for dem. Det er en god idé at beholde forsikringerne i en periode med ledighed.

Finansielle markeder under pres

Coronavirusset har i februar og marts ført til store kursfald på aktier verden over. Det påvirker afkastet i 2020 hos alle pensionsselskaber, og det gælder også Industriens Pension.  

I Industriens Pension har vi en relativ lav andel børsnoterede aktier i forhold til andre pensionsselskaber, da vi har en meget spredt portefølje fordelt på mange forskellige aktivtyper. Denne strategi er med til at mindske vores tab, men alle er ramt af de store kursfald på aktier.

Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at pensionsopsparing løber over mange år, og at udsving undervejs er uundgåelige. Afkastet har været attraktivt set over en længere periode, og vi forventer fortsat at kunne levere gode afkast på lang sigt.

Vi følger udviklingen tæt og foretager løbende justeringer, så risikoen i investeringsporteføljen er passende.