Industriens Pension skruer endnu mere op for aktivt ejerskab

Arbejdet med ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab har aldrig fyldt mere i Industriens Pension, og i 2019 var pensionsselskabet i dialog om ansvarlige investeringer med næsten 500 selskaber, viser ny årsrapport. Nu skruer man endnu mere op for transparensen om dialogen med selskaberne.

Christina Gordon Christiansen
Head of ESG


Fokus på aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer

Arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og klimaforandringer. Det er blot nogle af de vigtige temaer, som Industriens Pension som stor investor jævnligt bringer op i dialogen med virksomheder over hele verden som led i pensionsselskabets omfattende aktive ejerskab.

Aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer står højt på agendaen i Industriens Pension, og det blev yderligere intensiveret sidste år. Som stor investor havde Industriens Pension i 2019 dialog om ansvarlighed med 494 børsnoterede selskaber over hele verden. Samtidig stemte pensionsselskabet om over 3.600 forslag på generalforsamlinger i selskaber, som man har investeret i. Det fremgår af Industriens Pension netop offentliggjorte årsrapport om ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab.

Tallene for både dialog med virksomheder og aktiv deltagelse på generalforsamlinger er de højeste nogensinde. Udviklingen skyldes dels et generelt ønske om ansvarlighed, dels at Industriens Pension vurderer, at det skaber værdi at være en aktiv og ansvarlig investor.

”Det er vores klare overbevisning, at selskaber, der fokuserer meget på bæredygtighed og ansvarlighed, ofte får økonomiske fordele på længere sigt. Dermed får det også betydning for investeringsafkastet til vores medlemmer. Derudover mener vi, at vi som stor investor har et ansvar for at bidrage til en bæredygtig udvikling,” siger Head of ESG i Industriens Pension, Christina Gordon Christiansen.

Endnu mere transparens

Den nye årsrapport på området er suppleret med en udvidet liste over, hvem man har været i dialog med og om hvilke temaer. Det skyldes et ønske om mest mulig transparens, og Industriens Pension ønsker i videst muligt omfang at kunne fortælle om dialogerne og formålet.

”Vi har opdateret og udvidet dialoglisten på hjemmesiden, så man kan se, hvad dialogerne med børsnoterede selskaber har handlet om i de fleste af de dialogforløb, som vi har haft,” siger Christina Gordon Christiansen.

Industriens Pension har også besluttet at offentliggøre alle stemmeafgivelser på generalforsamlinger på hjemmesiden fra i år, så det bliver muligt at følge endnu bedre med i pensionsselskabets holdninger til alverdens temaer.

Eksklusion af tjæresandselskaber

I den nye årsrapport fremgår det samtidig, at Industriens Pension har ekskluderet selskaber, der har baseret forretningsmodellen på udvinding af tjæresand. Det skyldes den store miljøbelastning forbundet med udvinding af tjæresand samt selskabernes manglende muligheder for at understøtte Parisaftalens målsætning om at begrænse CO2-udledningen.

Beslutningen om eksklusion af tjæresandsselskaber kom lidt over et år, efter at Industriens Pension i januar 2019 som det første danske pensionsselskab ekskluderede samtlige selskaber, der er involveret i kulminedrift.

Se rapport om ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab 2019