Industriens Pension har leveret det bedste afkast

En ny opgørelse fra analysehuset Morningstar viser, at Industriens Pension har det højeste gennemsnitlige afkast på fem års sigt. Alle selskaber fik dog negativt afkast i 2018, hvor aktiemarkederne faldt markant.
"Ingen kan desværre undgå at blive ramt, når både aktier og flere andre børsnoterede aktiver faldt så markant som i 2018. Vi kan trods alt være glade for, at vores store unoterede investeringer og fokus på at sprede risikoen trak i den anden retning,” siger adm. direktør, Laila Mortensen.
 
Foto: Magnus Klitten. 


Mens 2018 var et ærgerligt år for alverdens investorer, er billedet markant anderledes, hvis man ser på afkastet på tre og fem års sigt. Her har afkastene generelt været solide, og i en ny sammenligning på tværs af branchen lander Industriens Pension helt i top målt på afkastet over både 3 og 5 år.

Det er analysehuset Morningstar, der står bag den nye sammenligning, og her fremgår det f.eks., at Industriens Pension har leveret et afkast på gennemsnitligt 6,7 procent årligt de seneste fem år for medlemmer på 50 år. Det tal ligger helt i top Morningstars opgørelse, og det samme gør sig gældende for andre aldersgrupper på fem års sigt.

Faldende markeder i 2018

Til gengæld var 2018 isoleret set et ærgerligt år for alle selskaber i opgørelsen, da alle oplevede negative afkast. De faldende aktier kunne også mærkes i Industriens Pension, og afkastet for den samlede portefølje blev -1,0 procent i 2018. 

”Ingen kan desværre undgå at blive ramt, når både aktier og flere andre børsnoterede aktiver faldt så markant som i 2018. Vi blev desværre også ramt af markedsudviklingen, men vi kan trods alt være glade for, at vores store unoterede investeringer og fokus på at sprede risikoen trak i den anden retning. Det var med til at begrænse det samlede fald,” siger adm. direktør, Laila Mortensen.

De faldende aktiemarkeder sidste år skyldes en cocktail af stigende bekymring for aftagende vækst, Trumps handelstariffer og den igangværende handelskonflikt. I Europa var 2018 derudover præget af bekymring om Italiens økonomiske stabilitet og Brexit. 

10 års høje afkast

Hvis man ser på udviklingen i de seneste 10 år, har Industriens Pension leveret et gennemsnitligt afkast 8,9 procent om året for den samlede portefølje – selv når 2018 tælles med. Det er ligeledes blandt de absolut højeste afkast i branchen.

Morningstar: Pensionsselskabernes afkast

Industriens Pension havde det mindste tab i 2018 og det højeste afkast set over fem år.Afkast 2018 i procent ved
15 år til pension (middel risiko)

Gennemsnitligt årligt afkast
i procent de seneste fem år
ved 15 år til pension (middel risiko)
AP Active -3,4  5,01
Danica Balance -5,8 4,41 
Industriens Pension -2,2  6,74 
Pædagogernes Pension -4,2
PensionDanmark -2,3  5,91 
PFA Pension -4,8  5,51 
Sampension -2,4  5,46 
SEB Pension -5,8  4,93 
Skandia  -6,4 3,55
Topdanmark Pension -4,2 5,02
Velliv VP Aktiv -4,4 5,76
Velliv VP Index -5,8 6,65
Kilde: Morningstar Afkastanalyse af Pensionsbranchens markedsrenteprodukter 2018