Industriens Pension investerer milliardbeløb i bæredygtig fond

Ny investering med særligt fokus på bæredygtighed, social ansvarlighed og god selskabsledelse.
"Det er vores klare vurdering, at gode afkast og investeringer i bæredygtige selskaber ofte går ofte hånd i hånd, hvis de varetages af dygtige forvaltere. Derfor forventer vi også attraktive afkast fra vores nye investering hos LGT,” siger chef for noterede investeringer i Industriens Pension, Peter Lindegaard. Foto: Magnus Klitten

Med en ny stor investering i bæredygtige selskaber fortsætter Industriens Pension nu udbygningen af klimavenlige og socialt ansvarlige investeringer, der i forvejen vejer tungt i porteføljen. Industriens Pension har netop givet tilsagn om at investere 1,5 mia. kr. i en fond, der fokuserer på finansielt stærke selskaber med en særlig bæredygtig profil.
 
Den nye investering foretages i fonden LGT Sustainable Equity Global, der de seneste mange år har opnået attraktive afkast ved at investere i selskaber, der dels har en lav miljøbelastning, dels tager et stort socialt ansvar og har en sund governancekultur.
 
”Der er rigtig meget data, der viser, at selskaber, som fokuserer på bæredygtighed, ofte har en konkurrencemæssig fordel på lang sigt. Det er vores klare vurdering, at gode afkast og investeringer i bæredygtige selskaber ofte går ofte hånd i hånd, hvis de varetages af dygtige forvaltere. Derfor forventer vi også attraktive afkast fra vores nye investering hos LGT,” siger chef for noterede investeringer i Industriens Pension, Peter Lindegaard.
 
Har over 10 mia. kr. i grøn energi
Til at måle selskabernes bæredygtighed bruger LGT en række forskellige datakilder til at kvantificere og sammenligne selskabernes miljøbelastning, sociale ansvar og governancekultur. Kun selskaber med en score i top på disse områder kommer i betragtning, og derudover fokuserer LGT-fonden på finansielt solide selskaber med en lav gældsætning og en vækstorienteret forretningsmodel. 
 
Industriens Pension har i mange år udbygget selskabets grønne investeringer, og en ekstern analyse af pensionsselskabets aktieportefølje har vist, at porteføljens miljø- og klimaaftryk ligger omkring 20 pct. under et tilsvarende aftryk fra det globale aktiemarked generelt. En ny opgørelse viser samtidig, at selskabet har investeret over 10 mia. kr. i grøn energi og selskaber med vedvarende energi som det bærende forretningsben.

Læs mere om ansvarlige investeringer i Industriens Pension.