Tjek forsikringerne og få mere ud af dine pensionspenge

Som medlem i Industriens Pension har du fået flere muligheder for at vælge, hvor mange penge du vil have udbetalt, hvis der sker dig noget alvorligt.


Medlemmerne har fået flere muligheder for at tilpasse forsikringerne.Pensionsordningen er ikke kun en opsparing til alderdommen. Det er også forsikringer – og en økonomisk hjælp – hvis du fx bliver alvorligt syg i en periode eller måske mister din erhvervsevne. 

Som medlem i Industriens Pension har du typisk to forsikringer – en forsikring ved visse kritiske sygdomme og en forsikring ved tab af erhvervsevne. Som noget nyt er der flere muligheder for at ændre på, hvor meget du vil have udbetalt.  

Bliver du fx alvorligt syg, kan du få udbetalt op til 200.000 kr. i forsikring ved visse kritiske sygdomme. 

Mister du din erhvervsevne, kan du få udbetalt op til 250.000 kr. i forsikring ved tab af erhvervsevne.

Et spørgsmål om temperament

Som udgangspunkt har alle medlemmer de samme forsikringer. Din livssituation og økonomi har dog betydning for, om det vil være en god ide at sætte forsikringsdækningen op eller ned. I den forbindelse er det vigtigt at kigge på, hvad du – og din familie – har brug for, hvis der sker dig noget. 

”I sidste ende handler forsikringsdækningerne også om temperament. Nogle finder tryghed i en høj forsikring, mens andre hellere vil spare op. Det vigtigste for os er, at medlemmerne tager stilling til, hvordan deres pensionspenge skal fordeles mellem opsparing og forsikring,” siger Maria Edelmark Schioldann, underdirektør i Industriens Pension.

Forsikringerne fungerer ligesom din indboforsikring. Jo mere der skal være dækket – jo mere betaler du for forsikringen. Det kan betyde, at du sparer lidt mindre op til pension.

Min side kan du regne på, hvad højere og lavere forsikringer betyder for din opsparing.

Foto: Martin Sølyst