Industriens Pension vinder sag over SKAT om små pensioner

Fremover bliver der igen åbnet for, at alle pensionister med små opsparinger kan få udbetalt deres pension som et engangsbeløb. I en årrække har SKAT krævet en særlig høj afgift, hvis de små opsparinger fra selvbetalere skulle udbetales på én gang.

Et betydeligt antal danskere med små pensionsopsparinger kan glæde sig over fornuftige skattevilkår, når opsparingen skal udbetales. En ny afgørelse fra Landsskatteretten betyder nemlig, at alle danskere med små pensioner fremover kan få udbetalt hele opsparingen som et samlet engangsbeløb til en beskatning på 40 procent.

Denne mulighed forsvandt pludselig for fire år siden, hvor SKAT ændrede praksis og begyndte at opkræve en afgift på 60 procent ved udbetaling af de små pensioner som et engangsbeløb til medlemmer, der selv har stået for den sidste del af indbetalingen. Frem til 2014 lå beskatningen ved denne type udbetalinger blot på 40 procent.

En sejr for opsparerne 

Bestyrelsesformand Mads AndersenIndustriens Pension var uenig i SKATs skærpede praksis og indbragte sagen for Landsskatteretten, der nu har givet pensionsselskabet fuldt medhold.

”Afgørelsen er en stor sejr for opsparere med små pensioner. Vi har opfattet det som dybt urimeligt, at en del af disse medlemmer, som i forvejen kan se frem til en relativt lille indtægt som pensionister, blev underlagt særligt strikse regler fra SKAT. Jeg er rigtig glad for, at vi har kørt sagen,” siger bestyrelsesformand i Industriens Pension, Mads Andersen.

Kan få betydning i hele branchen

Sagen vedrører udelukkende medlemmer, der i en periode selv har stået for indbetalingen på deres pensionsordning. Det kan fx være medlemmer, der er blevet arbejdsløse eller syge i en periode, men ønsker at forsætte i pensionsordningen og dermed beholde deres forsikringsdækninger. Øvrige medlemmer med små pensioner har hele tiden haft mulighed for at få opsparingen udbetalt som et engangsbeløb til 40 procent, når de kommer i pensionsalderen.

SKAT har valgt ikke at anke sagen til domstolene, og kendelsen i Landsskatteretten er dermed principiel og kan også få betydning for danskere med små opsparinger i andre pensionsselskaber.

Fakta: Sagen om udbetaling af små pensioner

  • Ifølge Pensionsbeskatningsloven har pensionsopsparere med små pensioner mulighed for at få hele opsparingen udbetalt som et engangsbeløb til en beskatning på 40 procent, når de bliver alderspensionister. 
  • Reglen om udbetaling af små pensioner som engangsbeløb til en afgift på 40 procent gælder kun for opsparinger, der svarer til løbende udbetalinger på højst 10.700 kr. om året som pensionist. Med så begrænsede opsparinger vil det typisk være en fordel i stedet at konvertere pensionen til et samlet engangsbeløb for på den måde helt at undgå løbende administrationsomkostninger.
  • SKAT meddelte i 2014 til Industriens Pension, at medlemmer, der i en periode selv har stået for indbetalingen på deres pensionsordning, ikke var omfattet af muligheden for en engangsudbetaling til en afgift på 40 procent. Industriens Pension indbragte sagen for Landsskatteretten og har nu fået medhold i, at selvbetalere også har mulighed for at få udbetalt de små pensioner på én gang til 40 procent.