Lave omkostninger i Industriens Pension fortsætter i 2018

Omkostningerne til administration i Industriens Pension lander på blot 19 kr. om måneden i 2018.


medlemmer af IPAdministrationsomkostningerne i Industriens Pension bliver også i 2018 holdt på et ekstraordinært lavt niveau. Med omkostningerne på blot 19 kr. om måneden er Industriens Pension igen i år blandt de absolut mest omkostningseffektive selskaber i branchen.

De lave omkostninger skyldes bl.a., at der er mange medlemmer til at dele dem, men også en velfungerende IT-platform og konstant fokus på effektive processer i alle dele af selskabet har stor betydning.

Hertil kommer, at betalingen for administration er ekstraordinært lav i disse år, fordi Industriens Pension i 2015 indgik forlig med SKAT om at få refunderet moms (inkl. renter), som tidligere er betalt for administrationsydelser i ATP PensionService.

Alt i alt fik Industriens Pension 137 mio. kr. tilbage fra SKAT, og det beløb er blevet brugt til at sænke omkostningerne for medlemmerne i en årrække fra 2016 og frem.

Stærke resultater gennem mange år

Selv hvis man ser bort fra den ekstraordinære sænkning af omkostningerne som følge af tilbagebetalingen fra SKAT, har Industriens Pension i mange år markeret sig med meget lave omkostninger pr. medlem. For nylig viste en opgørelse fra erhvervsmediet InsideBusiness, at Industriens Pension har branchens laveste administrationsomkostninger til den løbende drift.

”Det allerbedst drevne selskab er Industriens Pension,” konkluderede InsideBusiness i artiklen.

”Vi har hele tiden fokus på, hvordan vi kan blive endnu mere effektive i alle afdelinger, for når vi holder omkostningerne nede, bliver der i sidste ende mere til medlemmerne. Vi vil dog ikke gå på kompromis med vores service og de rette investeringer i fremtiden, så det handler om at ramme den rette balance,” siger Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension.

Industriens Pension blev i 2017 kåret til Årets Arbejdsmarkedspensionsselskab af EY og FinansWatch netop pga. lave omkostninger kombineret med mange års høje investeringsafkast til medlemmerne.