Ny skatte- og pensionsaftale

Regeringen og Dansk Folkeparti har 6. februar 2018 indgået en aftale, som reducerer samspils-problemerne mellem offentlige ydelser og pensionsopsparing markant og gør det mere attraktivt at spare op til pension.


Nyt pensionsfradrag


For det første indføres et nyt ligningsmæssigt fradrag for pensionsindbetalinger med fradrags- eller bortseelsesret (inkl. ATP-bidrag) på op til 70.000 kr. årligt opgjort efter arbejdsmarkedsbidrag. Frem til det 15. indkomstår før egen folkepensionsalder udgør fradraget 12 pct. af indbetalingerne, hvorefter det udgør 32 pct. Forskellen i fradragsprocenten skal ses i sammenhæng med, at samspilsproblemet er størst for personer sidst i arbejdslivet.

I en gennemsnitskommune er skatteværdien af det nye pensionsfradrag på op til knap 2.200 kr. for personer med mere end 15 år til folkepensionsalderen og op til knap 5.800 kr. for personer, der er ældre.

Nyt jobfradrag og udvidelse af grundlaget for beskæftigelsesfradraget

For det andet indføres et nyt jobfradrag på 4,5 pct. af arbejdsindkomst (inkl. pensionsindbetalinger med fradrags- eller bortseelsesret, herunder ATP-bidrag) over 187.500 kr. om året – op til maksimalt 2.500 kr.

Desuden udvides grundlaget for beskæftigelsesfradraget, så det også omfatter den del af arbejdsindkomsten, der indbetales til pensionsordninger. Personer med arbejdsindkomster under 351.200 kr. ekskl. pension (2025-regler i 2018-niveau) vil dermed ikke længere opleve, at beskæftigelsesfradraget reduceres, hvis en del af den samlede løn indbetales til en pensionsordning.

Første del om aldersopsparing vedtaget 2017

Den første del af pensionsreformen blev vedtaget sidste år og indebar ændringer af aldersopsparingen, så den målrettes pensionsopsparing sidst i arbejdslivet. Lønmodtagere med fem år til folkepensionsalder eller mindre kan indbetale op til 46.000 kr. årligt på en aldersopsparing. Man får ikke fradrag for indbetalingen, men den bliver til gengæld ikke modregnet i offentlige ydelser, når den udbetales.

Det vil fortsat være relevant at udnytte denne mulighed, idet den sammensatte beskatning ved indbetaling til rate- eller livslang pension fortsat kan være høj i de sidste år inden pensionsalderen. 

Kommentar fra adm. direktør Laila Mortensen

Laila Mortensen”Med den nye skatte- og pensionsaftale er det blevet mere attraktivt at spare op til pension. Det er selvfølgelig godt nyt for de mange medarbejdere og virksomheder i industrien og fødevare­industrien, der indbetaler pensionsbidrag til os. Indførelsen af de nye skattefradrag betyder ikke, at pensionsopsparingen stiger, men medlemmer, der indbetaler til os, vil typisk få en skattefordel af deres pensionsindbetaling på mellem 1.000 og 3.000 kr. om året afhængigt af, hvor meget de indbetaler, og hvor tæt de er på folkepensionsalderen,” siger Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension.