Nu bliver pensionsordningen endnu bedre

Til april ændrer vi pensionsordningen i Industriens Pension. Forsikringerne bliver endnu bedre, og du får flere valgmuligheder.


Vi har spurgt, hvad medlemmerne ønsker i en større undersøgelse. Det har vi lyttet til, og fra 1. april 2018 kommer der en række forbedringer:

Ændret dækning ved død

Forbedringerne betyder bl.a., at dine efterladte får hele opsparingen, hvis du dør, inden du er gået på pension. Tidligere gik en del af opsparingen til de andre medlemmer af pensionsordningen.

Uanset hvor meget du har sparet op, får de efterladte som minimum udbetalt en skattefri engangsudbetaling. For et nyt medlem er den på 300.000 kr., men du kan vælge, at den skal være op til 1,2 mio. kr.

Du får også mulighed for at sikre udbetalingen af din pension helt op til 15-18 år, når du går på pension. Hvis du dør i den periode, får dine efterladte resten af udbetalingerne.

Joan AlsingBedre økonomisk sikkerhedsnet

Som medlem af Industriens Pension har du allerede et økonomisk sikkerhedsnet, hvis du ikke kan arbejde på grund af sygdom eller ulykke. Fremover har du dette sikkerhedsnet, helt frem til du kan få folkepension. Der bliver desuden endnu bedre muligheder for at tilpasse alle forsikringerne, så de passer til dit behov.

”Med ændringerne imødekommer vi et ønske fra medlemmerne. Vi har gennemført en større medlemsundersøgelse, og den viser, at der er stor opbakning til at ændre pensionsordningen på disse områder,” siger forsikringsdirektør i Industriens Pension, Joan Alsing.

Skattefrit engangsbeløb

Ændringerne i pensionsordningen betyder også, at fem procent af indbetalingerne automatisk bliver sat ind på en såkaldt aldersopsparing. Her er udbetalingen skattefri, og den bliver ikke modregnet i tillægget til folkepensionen. Til gengæld kan indbetalinger til aldersopsparingen ikke trækkes fra i skat.

”Hidtil har aldersopsparing været en mulighed, der aktivt skulle tilvælges, men der er ikke ret mange medlemmer, der har valgt det. Det laver vi om på nu, så indbetalingen til aldersopsparing sker automatisk. Medlemmer, der ikke ønsker at indbetale til aldersopsparing, kan vælge det fra,” pointerer Joan Alsing.