Kæmpe afkast på grønne investeringer i Fjernøsten

Industriens Pension har netop videresolgt investeringer i sol- og vindenergi i Fjernøsten for 1,2 mia. kr. efter afkast på over 100 procent over en kort årrække. Det høje afkast er bl.a. skabt via investeringer i japanske solcelleparker, der blev etableret i kølvandet på atomkatastrofen i Fukushima.


Equis_SolcellerIndustriens Pension har opnået store gevinster til medlemmernes pensioner fra en række frasalg af sol- og vindenergiinvesteringer i Japan, Indien, Thailand og Filippinerne. Videresalgene i de fire lande har netop indbragt 1,2 mia. kr. efter et afkast på over 100 procent, siden investeringerne blev foretaget i perioden 2012-2015.

Investeringerne er primært foretaget via co-investeringer med specialiserede infrastrukturfonde, der har sat penge i en vifte af grønne energiprojekter i Asien. Det høje afkast er bl.a. skabt via investeringer i en stor portefølje af solcelleparker i Japan, der blev foretaget i kølvandet på Fukushima-katastrofen i 2011. 
 
Japan har efterfølgende haft stor fokus på at øge andelen af vedvarende energikilder på bekostning af atomkraft, og Industriens Pension var blandt de investorer, der fra begyndelsen satsede på de nye japanske solcelleparker. 

”Hele den japanske energiforsyning er under hastig forandring, og vores japanske energiinvesteringer har givet et fantastisk afkast. Solcelleparkerne har spillet en væsentlig rolle i Japans ønske om at satse mere på vedvarende energikilder efter Fukushima-ulykken,” siger Jan Østergaard, chef for unoterede investeringer i Industriens Pension.

Stor udbygning i Indien

Industriens Pension har også investeret massivt i Indiens energiforsyning og har i samarbejde med fondene Actis og Equis etableret to porteføljer af vind- og solenergiparker, der dækker over 1,3 mio. indiske husholdningers el-forbrug. 

Fælles for projekterne er, at den investerede kapital er anvendt til at udvikle og opføre nye aktiver inden for vedvarende energi, og at aktiverne nu videresælges med store gevinster.

“Energiinvesteringerne i Fjernøsten har i den grad leveret varen, og så er vi naturligvis også glade for at kunne medvirke til udbygningen af vedvarende energi i regionen. Investeringerne er med til at sætte fart på den grønne omstilling, og det er meget opløftende, at det kan gøres samtidig med, at vi kan opnå så høje afkast til medlemmerne,” siger Jan Østergaard. 

Fortsat store muligheder i energiinvesteringer

Industriens Pension forventer at realisere yderligere investeringer inden for vedvarende energi i udviklingslande for mindst en halv milliard kroner de kommende måneder – ligeledes med et afkast på over 100 procent. Samtidig investeres der løbende i nye projekter via samarbejde med specialiserede infrastrukturfonde og lokale partnere.

Investeringerne i vedvarende energi er en del af Industriens Pensions portefølje af infrastruktur på ca. 17 mia. kr. 

Foto: Equis