Rekordhøjt antal medlemmer i Industriens Pension

Antallet af medlemmer og de samlede indbetalinger i Industriens Pension satte ny rekord i første halvår, viser selskabets halvårsrapport. 
Billede: Magnus Klitten

Antallet af medlemmer i Industriens Pension er det seneste år steget med 4.700, fremgår det af halvårsregnskabet. 

Billede: Magnus Klitten


Det går godt med beskæftigelsen i industrien i Danmark, og det kan mærkes hos Industriens Pension. Antallet af medlemmer er det seneste år steget med 4.700, så Industriens Pension havde ca. 407.000 medlemmer ved udgangen af første halvår.
 
Den seneste tids medlemsfremgang betyder, at medlemstallet nu sætter klar rekord for dette tidspunkt af året. Samtidig er indbetalingerne i første halvår steget fra 4,5 mia. kr. til knap 4,9 mia. kr.
 
”Det stigende antal medlemmer afspejler, at der bliver flere ansatte i industrien. Hermed er den positive tendens fra de seneste år fortsat for fuld kraft. Samtidig har både ind- og udbetalingerne været rekordhøje i første halvår, og der har været stigende aktivitet på alle fronter,” siger Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension.
 
Det er nu fjerde år i træk med stigende medlemstal ved halvåret, og siden første halvår 2014 er medlemstallet steget med 14.000. 
 
Urolige finansielle markeder
På de finansielle markeder var første halvår præget af stor uro og perioder med betydelig modvind på aktiemarkederne. Det lykkedes at opnå et beskedent positivt afkast på 1 mia. kr. ved udgangen af første halvår svarende til 0,6 procent. 
 
Udenlandske børsnoterede aktier og kreditobligationer havde det generelt svært i halvåret, mens Industriens Pension nød godt af solide afkast fra unoterede aktier og infrastruktur. Netop en veldiversificeret og robust portefølje er afgørende i perioder med vanskelige markedsforhold. Set over de seneste ti år har Industriens Pension opnået et gennemsnitligt årligt afkast på 9,6 procent.
 
”Markedsuroen i første halvår kommer efter en lang årrække med meget høje og stabile afkast. Vi forventer mindre fart på finansmarkederne de kommende år, og jeg tror, at alle investorer må indstille sig på et afkast på et lavere niveau, end vi har opnået det seneste årti,” siger Laila Mortensen.