Industriens Pension kom gennem første halvår med positivt afkast

Industriens Pension opnåede et afkast på 0,6 procent i årets første halvår, der var præget af urolige finansmarkeder og perioder med betydelig modvind på aktiemarkederne. En robust portefølje med en stor andel solide unoterede investeringer har sikret, at afkastet alligevel landede i plus. 

Første halvår var præget af uro på finansmarkederne med pæne bevægelser både op og ned i aktiemarkedet. Stats- og realkreditobligationer samt noterede aktier, der tilsammen tegner sig for næsten halvdelen af porteføljen, gav afkast på henholdsvis 0,6 og 0,1 procent. Afkastet blev dog trukket ned af kreditobligationer og især obligationer fra emerging markets. Til gengæld trak de unoterede investeringer afkastet op. Unoterede aktier gav et afkast på 6,1 procent, mens investeringerne i infrastruktur leverede et afkast på 3,5 procent.

Laila Mortensen”Vi er godt tilfredse med, at det trods alt lykkedes at komme gennem halvåret med et beskedent positivt afkast. Vores investeringsstrategi og diversificerede portefølje har vist sin styrke i en vanskelig periode med stor uro på markedet. Over de seneste 10 år har vi opnået et afkast på 9,6 procent i gennemsnit om året, og det er netop det lange sigt, vi fokuserer på, fordi det er afkastet over mange år, der har betydning for, hvor meget medlemmerne får i pension,” siger Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension.

Højt afkast på infrastruktur

Industriens Pensions portefølje af investeringer i infrastruktur har rundet 17 mia. kr. Afkastet herfra nåede i første halvår op på 600 mio. kr., som bl.a. er hentet fra en række frasalg af sol- og vindenergiinvesteringer i Asien. Her har afkastet været over 100 procent, siden investeringerne blev foretaget i perioden 2012-2015.

”Udviklingen på finansmarkederne har i 2018 været præget af bekymring for en global handelskrig, usikkerhed om Brexit og en høj værdiansættelse af investeringsaktiverne over en bred kam. De elementer vil sandsynligvis også præge resten af året, så efter en årrække med høje afkast og stigende markeder, forventer vi et mere beskedent afkast i 2018 i størrelsesordenen 2–4 procent,” siger Laila Mortensen.

Aktiver pr. 30. juni 2018 Afkast før skat (%) Eksponering (mia)
Nominelle guldrandede obligationer 0,6 35,3
Investment grade virksomhedsobligationer -1,7 10,2
High yield virksomhedsobligationer 0 11,5
Emerging markets obligationer -6,3 13,7
Øvrig kredit 1,6 1,8
Danske børsnoterede aktier 1 11,1
Udenlandske børsnoterede aktier -0,2 32,3
Unoterede aktier 6,1 17,4
Ejendomme 1 8,5
Infrastruktur 3,5 17,4
Andet - 5,3
- øvrige strategier - 0,2
- pengemarkedsplacering -0,4 4
- inflations- og renteoverlay - 0,5
- strategisk rente afdækning - 0,6
I alt 0,6 164,5