Industriens Pension fik højt milliardafkast i 2017

Industriens Pension skabte et afkast på 12,2 mia. kr. sidste år, svarende til et samlet afkast for hele porteføljen på 8,2 procent.


Efter et år med stærke afkast inden for bl.a. børsnoterede aktier, unoterede selskaber og investeringer i infrastruktur kan medlemmerne i Industriens Pension glæde sig over et samlet afkast på 12,2 mia. kr., svarende til 8,2 procent i 2017.

For medlemmer med markedsrente og mindst 20 år til pension var afkastet 9,7 procent sidste år.

Laila Mortensen 2 lille”Der har været fremgang over en bred kam, og vi er meget tilfredse med, at vi igen i 2017 skabte et solidt afkast. Det allervigtigste er dog vores meget stærke langsigtede resultater. Vi har gennem de seneste 10 år skabt et gennemsnitligt afkast på 9,5 procent om året i den samlede portefølje. Det er noget, der for alvor har stor betydning for medlemmerne,” siger Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension.

Høj global vækst og lempelig pengepolitik

I 2017 var der fuld fart på aktiemarkederne, og især i Danmark, USA og emerging markets gik det stærkt. Men resultaterne er også baseret på stærke afkast fra unoterede aktiver, som i mange år har bidraget positivt til det samlede afkast i Industriens Pension.

”Udviklingen på finansmarkederne bar i 2017 præg af en høj global vækst og en fortsat meget lempelig pengepolitik. Det var med til at sikre høje afkast fra aktier og andre risikoaktiver. Men det hører også med, at afkastet har været meget tilfredsstillende inden for stabile, unoterede investeringer i bl.a. infrastruktur og ejendomme,” siger Laila Mortensen.

Hun tilføjer, at man må forvente lidt lavere afkast og større udsving i 2018 end sidste år, hvor markederne var usædvanlig stabile og steg det meste af året.

 

Afkast på aktiver 2017 Afkast før skat Eksponering mia. kr.  Afkast mia. kr. 
Guldrandede obligationer 1,3 % 30,8 0,4
Investment grade virksomhedsobligationer 4,4 %  10,7 0,5
High yield virksomhedsobligationer
4,3 %  11,6 0,5
Emerging markets obligationer 4,9 % 14,3  0,7
Øvrig kredit  1,3 % 1,2 0,0
Danske børsnoterede aktier  18,9 %  11,0 1,9
Udenlandske børsnoterede aktier  15,3 %  33,8 4,7
Unoterede aktier  10,3 % 16,5  1,6
Ejendomme  8,1 %  8,4  0,6
Infrastruktur  8,8 %  17,4 1,4
Andet:     8,9  -0,1
          - Øvrige strategier -0,4 %    0,1 0,0
          - Pengemarkedsplacering     7,7 -0,2
          - Inflations- og renteoverlay     0,5 0,2
I alt ekskl. strategisk renteafdækning
 8,2 %
164,1

          - Strategisk renteafdækning    0,5 -0,1
I alt inkl. strategisk renteafdækning
 8,2 % 164,6 12,2

Afkast i markedsrente i 2017
Medlemmer på 45 år 9,7 %
Medlemmer på 50 år
9,0 %
Medlemmer på 60 år
7,5 %
Medlemmer på 70 år 6,1 %