Industriens Pension leverer topafkast i 2016

Trods usikkerhed på finansmarkederne opnåede Industriens Pension et samlet afkast på 11,4 mia. kr., svarende til 8,2 %. Medlemmer på 40 år fik et afkast på 9,6 %. Især amerikanske aktier, unoterede investeringer og selskabets store beholdning af virksomhedsobligationer bidrog positivt.

Vi er yderst tilfredse med, at det lykkedes at opnå et afkast på 8,2 % i 2016, selvom vi er mere optaget af de langsigtede resultater. For os handler det om at have en robust investeringsstrategi, som sikrer, at medlemmerne får det optimale ud af deres opsparing hos os, både når det går godt og mindre godt på finansmarkederne. Over de seneste 10 år har vi opnået et afkast på 8,4 % i gennemsnit om året,” siger Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension.

”Samtlige aktivklasser leverede positive afkast i 2016, men særligt stort var afkastet af investeringerne i amerikanske virksomheder i form af både aktier og virksomheds­obligationer samt afkastet af vores infrastrukturinvesteringer. Samlet set bidrog disse investeringer med 5,5 mia. kr., dvs. ca. halvdelen af afkastet.”

”Vi er optaget af at sikre en optimal risikospredning og har derfor øget vores investeringer i infrastruktur og virksomheds­obligationer. Disse aktivklasser udgør nu henholdsvis 11,4 % og 14,6 % af investeringerne. Tilsammen bidrog disse aktiver med 3,7 mia. kr. til det samlede afkast.”Laila Mortensen

Kreditobligationer gav højest afkast

Industriens Pension har investeret 35,8 mia. kr. i kreditobligationer. Det er 24,1 % af den samlede portefølje.

Virksomhedsobligationer med højest risiko (high yield) gav et afkast på 14,8 %, virksomheds­obligationer med lavest risiko (investment grade) gav et afkast på 4,4 % og obligationer fra emerging markets gav et afkast på 11,0 %.

Aktierne bidrog med 2,6 mia. kr.

Aktiemarkedet, hvor Industriens Pension har investeret 42,0 mia. kr., udviste store geografiske afkastforskelle i 2016. Danske aktier gav et beskedent afkast på 3,2 % efter tre år med afkast over 30 % i gennemsnit. Europæiske aktier gav et afkast på 0,3 %, mens øvrige udenlandske aktier gav et afkast på 13,2 %.

Unoterede investeringer i virksomheder, infrastrukturaktiver og ejendomme, der udgør 26,9 % af den samlede portefølje, gav et væsentligt bidrag til det samlede afkast. Højest afkast gav infrastrukturaktiverne med 11,4 %.

Aktiver pr. 31. december 2016 Afkast før skat Eksponering (mia) Afkast (mia.kr.)
Nominelle guldrandede obligationer 3,8 % 22,3 0,8
Indekserede guldrandede obligationer 4,1 % 4,9 0,3
Investment grade-virksomhedsobligationer 4,4 % 8,9 0,4
High yield-virksomhedsobligationer 14,8 % 13,0 1,8
Emerging markets-obligationer 11,0 % 13,9 1,1
Øvrig kredit 8,3 % 1,9 0,1
Danske aktier 3,2 % 10,8 0,4
USA aktier 14,3 % 17,8 2,4
Europa aktier 0,3 % 6,4 0,0
Emerging markets aktier 14,4 % 3,7 0,5
Øvrige udenlandske aktier 6,1 % 3,4 0,2
Unoterede aktier 6,9 % 15,2 1,0
Ejendom 3,9 % 7,9 0,3
Infrastruktur 11,4 % 16,8 1,6
Andet
- valutaafdækning og derivater på udl. aktier - - -0,9
- inflations- og renteoverlay - 3,1 1,0
- strategisk rente afdækning - 0,8 0,4
I alt 8,2 % 150,8 11,4
Afkast i markedsrente 31. december 2016
Pensionering om 25 år (40 år) 9,6 %
Pensionering om 15 år (50 år) 8,9 %
Pensionering om 5 år (60 år) 7,5 %
5 år efter pensionering 6,1 %
Portefølje med høj risiko 9,6 %
Portefølje med lav risiko 3,3 %