Industriens Pension fejrer 25-års jubilæum i topform

Det er nu 25 år siden, at Industriens Pension og en række andre arbejdsmarkedspensioner på LO/DA-området så dagens lys. Pensionsordningernes betydning for de enkelte lønmodtagere og hele samfundet kan næppe overdrives.

På 25 år har pensionssystemet gennemgået en sand revolution, og danskerne har – sammenlignet med andre lande – opbygget store og stadigt stigende pensionsformuer. Hjørnestenen i udviklingen er de arbejdsmarkedspensioner, som blev etableret i start-halvfemserne på hele LO/DA-området.

Fremsynede overenskomster

Den 1. december 1992 blev Industriens Pension etableret med et formål om dels at sikre medlemmerne en økonomisk tryg alderdom, dels at sikre hjælp, hvis de ikke længere er i stand til at arbejde. Tilsvarende ordninger blev på omtrent samme tid etableret for andre dele af arbejdsmarkedet på LO/DA-området.

”Det var med overenskomsterne fra start-halvfemserne, at arbejdsmarkedets parter lagde grundstenen til det pensionssystem, som mange eksperter i dag betegner som verdens bedste. Siden da er ordningernes betydning vokset år efter år, og den udvikling vil fortsætte de næste mange år,” siger Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension.

Fakta 

  • Industriens Pension blev stiftet den 1. december 1992 af CO-industris medlemsforbund og Dansk Industri (DI).
  • Industriens Pension er i dag et af Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskaber med over 400.000 medlemmer. Ca. 8.000 virksomheder inden for industri- og fødevarebranchen i Danmark indbetaler til pensionsordningen.
  • Hele overskuddet går til medlemmerne, da der ikke er nogen aktionærer, der skal tjene på pensionsordningen. 
  • Fra starten var indbetalingen til pensionen blot 0,9 procent af lønnen. I dag er den typisk 12 procent. Arbejdsgiveren betaler to tredjedele og lønmodtageren en tredjedel.