Ekstra indbetalinger til pension har kurs mod rekord

Alt tyder på, at 2017 bliver et rekordår for ekstra indbetalinger til pension blandt medlemmerne i Industriens Pension.

 

Danske industri- og fødevareindustriansatte vælger i stigende grad at polstre deres pensionsopsparing med ekstra indbetalinger på pensionskontoen.

En ny opgørelse fra Industriens Pension viser, at medlemmerne foreløbig i år har indbetalt knap 20 procent mere i ekstra pension end i samme periode sidste år.

”De ekstra indbetalinger til pension har kurs mod en ny rekord i år. Vi oplever, at det hænger sammen med en stigende opmærksomhed på pensionsopsparing og et udbredt ønske om at have mere hånd i hanke med økonomien som pensionist,” siger forsikringsdirektør i Industriens Pension, Joan Alsing.

Fuld fart på indbetalinger i årets slutning

I årets første ni måneder har medlemmerne af Industriens Pension indbetalt 83 mio. kr. i ekstra pension ud over de faste indbetalinger, der følger af ansættelsesforholdene. I samme periode sidste år, hvor indbetalingerne også satte rekord, var det tilsvarende tal knap 70 mio. kr., mens indbetalingerne i hele 2016 landede på 114 mio. kr.

”I slutningen af året kommer der altid ekstra fart på indbetalingerne, da flere har fået et overblik over årets indtjening, og hvor meget luft der er i budgettet. Derfor venter vi også betydelige ekstra indbetalinger fra mod nytår,” siger Joan Alsing.

Hun fastslår, at selv små ekstra indbetalinger i sidste ende kan få relativ stor betydning, hvis man har en lang opsparingshorisont. Det skyldes, at der er mange år til at forrente pengene via de løbende investeringsafkast.

Set over de seneste fem år er de ekstra indbetalinger steget fra 32,4 mio. kr. i årets ni første måneder i 2012 til 83 mio. kr. i samme periode i år. Det svarer til en stigning på over 156 procent.

Ekstra pensionsindbetalinger i Industriens Pension

År Mio. kr.
2012 55
2013 67
2014 73
2015 95
2016 114