Pensionssystemet trænger til et eftersyn

Repræsentanter for arbejdsgivere og lønmodtagere i Industriens Pension og en række andre store pensionsselskaber har i en fælles udtalelse opfordret regeringen til at skabe bedre samspil mellem pension og offentlige ydelser.

For mange vil det i fremtiden ikke længere kunne betale sig at spare op til pension på grund af de nuværende skatteregler og modregning af pension i de offentlige ydelser.

 

 

Derfor opfordrer repræsentanter for arbejdsgivere og lønmodtagere i Industriens Pension og en række andre store pensionsselskaber i en fælles udtalelse regeringen til at skabe bedre samspil mellem pension og offentlige ydelser.

Læs den fælles udtalelse her:

Giv vores pensionssystem et tiltrængt serviceeftersyn 

Tirsdag den 20. juni indgik regeringen og Dansk Folkeparti en ”Aftale om flere år på arbejdsmarkedet”. Et af de problemer, som tages op i aftalen, er det såkaldte samspilsproblem i pensionssystemet. Det vil sige den udfordring, at det for mange danskere ikke kan betale sig at gøre det, som i bund og grund er i både deres egen og Danmarks interesse; nemlig at sikre sig en tryg alderdom gennem en god pensionsopsparing.

 

Problemet bunder i en uheldig kombination af skat og modregning i offentlige ydelser, som i mange tilfælde udhuler eller fuldstændig eliminerer afkastet af pensionsopsparing. Det er ikke noget lille eller trivielt problem. For det er helt afgørende, at vi værner om det enestående gode pensionssystem, som arbejdsmarkedets parter har bygget op som supplement til folkepension og ATP. Og grundforudsætningen for det er, at det til enhver tid kan betale sig for alle at spare op selv, frem for at forlade sig på offentlige pensionsydelser.

 

Det er derfor yderst relevant, at regeringen og Folketinget nu igen fokuserer på samspilsproblemet. Og det er positivt, at der med den politiske aftale tages et første skridt til at imødegå truslen mod den enkeltes lyst til at spare op – og dermed truslen mod hele vores pensionssystem.

 

Men aftalen her er kun et første skridt. For den nye aftale er kun en mulig løsning på den del af problemet, som går på, at den enkelte lønmodtager ikke har tilskyndelse til at spare op i de sidste fem år, før han eller hun går på pension. Der er altså god grund til, at regeringen allerede til efteråret vil se på yderligere løsninger på problemet inden for en afsat økonomisk ramme på 2,4 mia. kr.

 

Det står dog allerede klart, at heller ikke det vil kunne bringe os i mål – nemlig frem mod en løsning, hvor det kan betale sig for alle danske lønmodtagere at spare op, uanset om man er senior og har relativt kort tid til pensionen, eller om man er ung eller et sted midt imellem.

 

Vi, der repræsenterer parterne bag arbejdsmarkedspensionerne, opfordrer derfor til en grundig analyse og drøftelse mellem os og regeringen i de kommende måneder med henblik på at afsøge alle muligheder for at finde løsninger, der kan eliminere samspilsproblemet for alle aldersgrupper.

 

For 30 år siden indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en fremsynet trepartsaftale, som i årene derefter blev omsat til de arbejdsmarkedspensioner, som har sørget for, at lønmodtagere på størstedelen af både det private og det offentlige arbejdsmarked i dag har en arbejdsmarkedspension. Den aftale byggede på en fælles forståelse om, at arbejdsgivere og lønmodtagere skulle tage ansvaret for at etablere og finansiere fremtidens pensionsordninger som en del af overenskomstsystemet mellem parterne. Det har vi gjort. Folketinget skulle til gengæld tage ansvaret for at sikre rammer, som til enhver tid gjorde det meningsfuldt og relevant for parterne at blive ved med at fastholde og udbygge det, der har givet os et af verdens mest robuste og beundrede pensionssystemer.

 

Nu er tiden kommet til et grundigt serviceeftersyn. For den oprindelige præmis om, at det skal kunne betale sig at spare op, holder ikke længere for manges vedkommende. Det er der grund til at tage alvorligt. Og vi stiller gerne op – sammen med de andre parter bag arbejdsmarkedspensionerne – til drøftelser med regeringen om, hvordan vi bygger videre på den netop indgåede aftale, så vi sammen fremtidssikrer hele det danske pensionssystem.

Sendt på vegne af: 

Formand for bestyrelsen i PFA, adm. dir. og chefredaktør Torben Dalby Larsen, Sjællandske Medier
Næstformand for bestyrelsen i PFA, tidl. formand for Politiforbundet & CO10 Peter Ibsen
PFA har ca. 1,2 mio. kunder/medlemmer.

 

Formand for bestyrelsen i PensionDanmark, formand Per Christensen, 3F
Næstformand for bestyrelsen i PensionDanmark, adm. dir. Niels Jørgen Hansen, Tekniq
PensionDanmark har ca. 700.000 medlemmer.

 

Formand for bestyrelsen i Industriens Pension, gruppeformand i Industrigruppen Mads Andersen, 3F 
Næstformand for bestyrelsen i Industriens Pension, viceadm. direktør Kim Graugaard, Dansk Industri
Industriens Pension har ca. 400.000 medlemmer.

 

Formand for bestyrelsen i Sampension, tidl. borgmester Anker Boye, Odense
Næstformand for bestyrelsen i Sampension, formand Kim Simonsen, HK
Sampension har ca. 275.000 medlemmer.

 

Formand for bestyrelsen i PKA, regionsrådsformand Bent Hansen, Midtjylland
Næstformand for bestyrelsen i PKA, formand Grete Christensen, DSR
PKA har ca. 270.000 medlemmer.

 

Formand for bestyrelsen i Lærernes Pension, formand Anders Bondo Christensen, DLF
Lærernes Pension har ca. 140.000 medlemmer.

 

Formand for bestyrelsen i PBU, borgmester Claus Omann Jensen, Randers
Næstformand for bestyrelsen i PBU, hovedkasserer Lasse Bjerg Jørgensen, BUPL
PBU har ca. 110.000 medlemmer.