Fik du også en sommerbaby?

Et sandt babyboom ramte Danmark denne sommer, hvor mere end 16.000 små nye mennesker kom til verden. Er du en af dem, der nu kan glæde dig over pludrelyde og puslebords-hygge så husk også at give pensionen lidt kærlig opmærksomhed.

Pensionen er næppe det første du tænker på, når en lille ny melder sin ankomst. Men der er flere gode grunde til at bruge lidt tid på at sætte sig sammen med sin ægtefælle eller samlever og snakke om pensionen, så I ikke senere ender med at få jer en kedelig overraskelse.

Selvom du som kvindeligt medlem i Industriens Pension typisk får indbetalt et ekstra pensionsbidrag i de første 14 uger af barselsorloven, er beløbet ikke stort nok til fuldt ud at kunne kompensere for de manglende indbetalinger, der vil følge med resten af barselsperioden.

”For at undgå at komme bagud med din pension, hvis du er på barsel i en længere periode, så er det værd at overveje selv at indbetale på din pension, mens du går hjemme. Det kan være en økonomisk udfordring, og derfor er det også vigtigt at tage snakken med sin ægtefælle eller samlever om, hvordan der evt. kan skabes rum i økonomien til det,” siger Joan Alsing. 

Hun oplyser, at får man flere børn og dermed går på barsel i flere omgange, kan det betyde, at den samlede pensionsopsparing i sidste ende bliver 7-9 pct. mindre.

Har I nok, hvis uheldet er ude?

Også i forhold til de økonomiske forpligtelser, som børn fører med sig, er det en god ide at snakke pension mellem bleskiftene.

”I din pensionsordning er der en række forsikringer, som kan tilpasses efter, at der nu er flere i huset at forsørge, hvis uheldet skulle være ude i forhold til tab af erhvervsevne, sygdom eller dødsfald. Samtidig er det en god ide få et samlet overblik over familiens pensionsaftaler. I vil ofte være meget forskelligt dækket, da I typisk ikke vil have pensionsordning samme sted,” siger Joan Alsing

Gode pensionsråd, når der kommer børn i familien

  • Tager du en længere barsel vil dit pensionsbidrag fra din arbejdsgiver oftest stoppe i den periode, hvor du er på dagpenge. Overvej derfor om du i den periode selv skal indbetale på pensionsordningen, så du ikke kommer bagud med opsparingen. Læs mere.

  • Du har mulighed for at tilpasse dine forsikringer ved tab af erhvervsevne, ved visse kritiske sygdomme og ved dødsfald, hvis du ønsker at sikre din familie en bedre dækning. På hjemmesiden kan du selv ændre på dine dækninger. Læs mere.

  • Få overblik over familiens pensionsaftaler. Hvordan er du dækket, og hvordan er din ægtefælle/samlever dækket via pensionen? Og hvor meget sparer I hver især op? Det er de færreste, der har dette overblik, hvilket er vigtigt at få styr på, når en lille ny melder sin ankomst. Via pensionsinfo.dk kan I få et samlet overblik.