Pas på hjertet mand!

Hjerte – og karsygdomme er årligt årsagen bag mere end 500 tilkendelser til sygdomsramte mandlige medlemmer i Industriens Pension.

Uge 24 er dedikeret til mænds helbred, hvor der i Danmark vil være mere end 100 arrangementer, der sætter fokus på mænds livsstil.

Og kigger man på, hvad der er årsag til udbetalinger ved tab af erhvervsevne og ved visse kritiske sygdomme i Industriens Pension, tegner der sig et meget klart billede af, at mænd på et felt skiller sig meget uheldigt ud.

Mænd bliver nemlig i langt højere grad ramt af hjerte- og karsygdomme end kvinder. I 2015 var hjerte- og karsygdomme baggrund for 504 udbetalinger blandt de mandlige medlemmer, mens det hos kvinder kun var i 53 tilfælde.

Usund livsstil bag mange udbetalinger

Dykker man ned i tallene, fremgår det, at ved tab af erhvervsevne er det i 14 pct. af tilfældene hos de mandlige medlemmer, at hjerte- og karsygdomme er baggrund for udbetalinger, mens det kun er i 5 pct. hos kvinderne. Og ved visse kritiske sygdomme er det endnu mere udtalt, idet 35 pct. af mændenes udbetalinger her skyldes hjerte- og karsygdomme, mens det hos kvinder er i 14 pct. af tilfældene.

Årsager til hjerte- og karsygdomme er ofte livsstilsbetinget og skyldes rygning, usund kost, forhøjet blodtryk, manglende motion, overvægt, forhøjet kolesterol i blodet og sukkersyge.

”Hjerte- og karsygdomme rammer desværre mange, og kan være med til at slå privatøkonomien i stykker. Bliver du ramt, vil du som medlem i Industriens Pension oftest få en skattefri engangsudbetaling på 100.000 kr., og beløbet kan blive væsentligt højere, hvis der er tale om varigt tab af erhvervsevnen,” siger Joan Alsing, forsikringsdirektør i Industriens Pension.

Læs mere om dine forsikringer 

Læs mere om Mens Health Week 2016 

Tab af erhvervsevne-tilkendelser i 2015 (i alt 1093)

Diagnosegruppe

Procentfordeling mænd

Procentfordeling kvinder

Hjerte- og karsygdomme

14%

5%

Psykiske lidelser

17%

16%

Sygdomme i bevægeapparatet

39%

52%

Kræft

10%

9%

Øvrige

20%

17%

Hovedtotal

100%

100%

Kritisk Sygdom-tilkendelser i 2015 (i alt 1394)

Diagnosegruppe

Procentfordeling mænd

Procentfordeling kvinder

Blødning eller blodprop i hjernen

14%

13%

Hjerte- og karsygdomme

35%

14%

Kræft

43%

67%

Øvrige

9%

6%

Hovedtotal

100%

100%