Tilfredsheden med Industriens Pension vokser

De seneste tre år er medlemmernes samlede interesse for og tilfredshed med deres pensionsordning i Industriens Pension steget ganske markant. Det viser den årlige måling af landets største pensionsselskaber, som udarbejdes af Loyalty Group.

Industriens Pensions loyalitetsscore er over de seneste tre år vokset gradvist fra 42 til 48. Det er der kun ganske få andre pensionsselskaber, der kan matche.

Fremgangen er givetvis et resultat af det høje investeringsafkast og de lave administrations-omkostninger, men skal også ses i sammenhæng med andre initiativer for at hæve medlemmernes tilfredshed med pensionsordningen.

"Vi ringer og byder velkommen"

Jens Almegaard”Vi har gjort det endnu nemmere at komme i kontakt med os. Der er kort ventetid i telefonen, medlemmerne bliver sjældent stillet om, og vi har lanceret en ny meget enklere hjemmeside, som gør det nemt at se alt om sin egen ordning – uanset om man benytter computer, tablet eller smartphone”, fortæller Jens Almegaard, kommunikationschef i Industriens Pension.

Samtidig har Industriens Pension arbejdet målrettet på at øge medlemmernes interesse for deres pensionsordning.

”Vi nøjes fx ikke længere med at sende nye medlemmer et velkomstbrev, men er også begyndt at ringe og byde dem velkommen. Langt flere medlemmer modtager nu vores månedlige nyhedsbrev, og vi kontakter i stigende grad selv medlemmerne, når de kommer i en situation, hvor pensionsordningen kan gøre gavn, og når det kan være fordelagtigt at ændre forsikringsdækningerne,” pointerer Jens Almegaard.

"Vi skal højere op"

Medlemmernes interesse for deres pensionsordning er steget i takt med de nye initiativer. I 2015 var der fx over 270.000 forskellige brugere, der var inde på Industriens Pensions hjemmeside.

For Industriens Pension er det positivt, at loyaliteten er steget, og at medlemmerne er blandt landets mest tilfredse pensionskunder. Men det er målet, at loyalitetsscoren på 48 skal stige endnu mere i de kommende år.

”Kundernes loyalitet over for deres bank og forsikringsselskab ligger på et helt andet niveau. De bedste banker og forsikringsselskabers loyalitetsscore ligger på over 70. Så selv om vi har løftet vores score, er vi langt fra tilfredse”, siger Jens Almegaard, og uddyber:

“Vi vil gå nye veje for at hæve tilfredsheden yderligere og for at nå ud til de mange tusinde medlemmer, som endnu ikke ved, hvor vigtigt et gode de er sikret gennem overenskomsten”.