Solidt afkast på 6,7 pct. i et svært investeringsår

Industriens Pension kom stærkt igennem 2015 med et samlet afkast på 8,6 mia. kroner svarende til 6,7 pct. Særligt aktier og unoterede investeringer trak op, og generelt har den aktive forvaltning bidraget med et flot merafkast.

Laila Mortensen2015 var et meget omskifteligt år med mange økonomiske og politiske temaer, der øgede risikoen på de finansielle markeder. Mens de høje aktieafkast var fremherskende i første kvartal, så ændrede billedet sig markant i løbet af april, og uroen fortsatte resten af året. Det til trods kommer Industriens Pension ud af 2015 med samlet afkast på 8,6 mia. kroner svarende til 6,7 pct.

”Vi er meget tilfredse med det afkast, som vi har skabt i 2015. I gennemsnit har medlemmerne fået et afkast på 7,4 pct. i markedsrente. Både den aktive forvaltning af aktier og obligationer og de unoterede aktivklasser leverede fine resultater, hvilket sikrede alle medlemmer betydelige afkast på deres pensionsopsparinger,” siger Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension.

Aktierne ramte plet i 2015

Industriens Pension har investeret 38,6 mia. kroner i aktier, og for både danske og udenlandske aktier var der tale om flotte merkast i et år, der ellers bød på store udsving.

For danske aktier blev 2015 således endnu et rigtig godt år med et afkast på hele 33,3 pct., hvilket er 2,5 procentpoint bedre end markedet generelt. For udenlandske aktier blev det til et afkast på 6,4 pct., hvilket var et merafkast på 3,4 procentpoint i forhold til markedet generelt.

”Både den interne og eksterne forvaltning har slået markedet og gjort det mere end tilfredsstillende. Vi har investeret i de rigtige aktier, og samtidig har vores eksterne forvaltere gjort det godt, hvilket også her viser værdiskabelsen i vores aktive forvaltning af medlemmernes pensionsopsparinger,” siger Laila Mortensen.

Unoterede investeringer gav afkast på 15,7 pct.

Industriens Pension har over en årrække opbygget en større portefølje af unoterede investeringer i Danmark og udlandet på 31,8 mia. kroner. Porteføljen gav et samlet afkast på 15,7 pct. i 2015. Højest lå investeringer i unoterede aktier på 21,9 pct. 

”De unoterede investeringer har bidraget betydeligt til det samlede afkast. Det gør en afgørende forskel i en tid med lave renter og uro på finansmarkederne. Vores investeringer i unoterede aktier, infrastruktur og ejendomme var således med til at give stabilitet i vores portefølje i et udfordrende og uforudsigeligt investeringsår,” siger Laila Mortensen.  

Afkast indenfor de forskellige aktivtyper i 2015


Afkast før skat (%) Eksponering (mia. kr.)
Nominelle guldrandede obligationer 0,5% 20,3
Indeks guldrandede obligationer 1,0% 9,3
Kreditobligationer m.m. -1,8% 30,8
Øvrig kredit 5,8% 1,6
Danske aktier 33,3% 11
Udenlandske aktier 6,4% 27,6
Unoterede investeringer 15,7% 31,8
Andet 5,3
I alt 6,7% 137,7

Afkast i markedsrente i 2015

Afkast
Ved alder på 40 år
8,6 %
Ved alder på 50 år
7,8 %
Ved alder på 60 år
6,0 %
Ved alder på 70 år
4,2 %
Markedsrente i alt 7,4 %