Positivt afkast i Industriens Pension i 1. kvartal

Industriens Pension kommer ud med et positivt afkast på 0,5 pct. i årets 1. kvartal, hvor særligt den store obligationsbeholdning skabte stabilitet i et ellers uroligt marked

Laila MortensenDe første tre måneder af 2016 har budt på nogle markante udsving på de finansielle markeder, hvilket især har presset aktierne, der verden over har været ramt af fald. Trods turbulensen kommer Industriens Pension ud af 1. kvartal med et afkast på 0,5 pct., hvor de forskellige obligationstyper sammen med porteføljen af unoterede investeringer har været med til at sikre et positivt afkast. Industriens Pension har i dag 138,5 mia. kr. under forvaltning.

”Verdensøkonomien og finansmarkederne har været markant udfordret i 1. kvartal, og selv om aktiemarkederne er steget siden, hersker der fortsat stor usikkerhed om hvilken retning, udviklingen tager resten af året. Kortsigtede udsving i afkastet er uundgåelige under disse markedsforhold, og det er i sådanne perioder særligt vigtigt at bevare fokus på langsigtet afkastgenerering”, siger Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension.

Obligationer viser sit værd

Indenfor de enkelte aktivtyper er det kreditobligationer og traditionelle nominelle guldrandede obligationer, der har bidraget med de højeste afkast i 1. kvartal på henholdsvis 2,8 og 2,6 pct. Det er et helt andet billede end for et år siden, hvor det var aktierne, der stjal rampelyset efter meget høje afkast i de første tre måneder af 2015.

”Trods lave renter og beskedne afkastforventninger, viser det med al tydelighed, hvorfor obligationer stadig har sin berettigelse i porteføljen. Det viser samtidigt, hvor vigtigt det er at sprede sine investeringer,” siger Laila Mortensen.

Gennemsnitligt årligt afkast på 8,3 pct. de seneste 10 år

Gennem de seneste 10 år har det gennemsnitlige årlige afkast været 8,3 pct. i Industriens Pension. Efter en årrække, hvor særligt aktier er steget meget, er det derfor heller ikke overraskende, at der nu er en periode, hvor afkastene flader ud.

”Pensionsopsparing er langsigtet, og der vil uundgåeligt være perioder, hvor konjunkturerne gør det svært at skabe høje afkast. Det forholder vi os aktivt til, så medlemmerne får mest muligt ud af deres opsparinger. Samtidig sørger vi for, at jo ældre medlemmerne er, jo mindre risiko investeres deres pension med,” siger Laila Mortensen.

For de ældste medlemmer med den laveste risikoprofil gav det et positivt afkast på 0,8 pct. i markedsrente i 1. kvartal, mens det for de yngste med højest risikoprofil blev til et afkast på -0,4 pct.

Afkast indenfor forskellige aktivtyper efter 1. kvartal 2016

Aktiver pr. 31. marts 2016 Afkast før skat (%) Eksponering (mia. kr.)
Nominelle guldrandede obligationer 2,60% 21
Indeks guldrandede obligationer 1,00% 9,4
Kreditobligationer 2,80% 30,9
Øvrige kreditinvesteringer 1,80% 1,5
Danske aktier -2,50% 10,8
Udenlandske aktier -3,90% 26,7
Unoterede investeringer 0,80% 32,5
Andet 5,7
I alt 0,50% 138,5

Afkast i markedsrente

Pr. 31. marts 2016 2015 3-års-sigt 2013-2015
Ved alder på 40 år -0,40% 8,60% 32,90%
Ved alder på 50 år -0,20% 7,80% 29,30%
Ved alder på 60 år 0,30% 6,00% 22,40%
Ved alder på 70 år 0,80% 4,20% 15,90%
Markedsrente i alt -0,10% 7,40% 28,60%