Kender du de kritiske sygdomme i din forsikring?

Bliver du ramt af visse kritiske sygdomme, kan du få udbetalt 100.000 kr., hvis du er forsikret i Industriens Pension. Men hvilke sygdomme bliver egentlig dækket af forsikringen?

Din pensionsordning i Industriens Pension er meget mere end opsparing til seniorlivet. Den indeholder også forsikringer, der kan være et plaster på såret, hvis du bliver ramt af visse alvorlige sygdomme, mister erhvervsevnen eller dør. I 2015 udbetalte Industriens Pension således mere end 138 mio. kr. til medlemmer, der blev ramt af en alvorlig kritisk sygdom, mistede erhvervsevnen og til de efterladte ved dødsfald.

De fleste typer kræft

Forsikringen ved visse kritiske sygdomme dækker en række udbredte alvorlige sygdomme, fx de fleste typer af kræft, blodprop i hjerne eller hjerte, andre hjerte- og karsygdomme og sklerose, når betingelserne er opfyldt. Men der er også alvorlige sygdomme, som ikke er dækket.

”Vi ønsker, at vores pensions- og forsikringsordning er med til at skabe værdi og tryghed for medlemmerne. Derfor opfordrer vi medlemmerne til at kontakte os, hvis de er i tvivl, om deres sygdom kan give ret til en udbetaling”, siger Joan Alsing, forsikringsdirektør i Industriens Pension.

Forbedres løbende

I 2015 blev forsikringen forbedret, så medlemmer, der flere gange rammes af kritisk sygdom, kan få det skattefrie engangsbeløb på 100.000 kr. udbetalt mere end én gang. Betingelsen er dog, at man skal være ramt af en anden kritisk sygdom, som er dækket af forsikringen, og at der er gået mindst 6 måneder siden sidste udbetaling. Denne forbedring af forsikringen betød, at 76 medlemmer i 2015 fik udbetalt en forsikringssum for anden gang.

Her kan du se, hvilke sygdomme der dækkes i forsikringen.