Industriens Pension investerer 900 mio. kr. i naturgasrør

Industriens Pension udbygger porteføljen af infrastruktur med en investering i Scottish Area Gas Evacuation (SAGE).

Med investeringen køber Industriens Pension en andel af et netværk på 323 km gasrørledninger i den skotske del af Nordsøen og et gasforarbejdningsanlæg ved byen St. Fergus 65 km nord for Aberdeen.

Naturgas har over de sidste 40 år erstattet kul som briternes foretrukne opvarmningsform og anvendes i dag af over 80 pct. af alle britiske husstande. SAGE transporterer ca. 10 pct. af Storbritanniens gasproduktion. Dermed bliver medlemmerne i Industriens Pension nu medejere af et strategisk og vigtigt infrastrukturaktiv i Storbritannien.

”Der er tale om en investering med lav risiko, hvor der er et naturligt monopol med lange inflationsbeskyttede kontrakter. Vi har brug for den type investeringer med henblik på at sikre medlemmerne i Industriens Pension et langsigtet stabilt og inflationsjusteret afkast,” siger Jan Østergaard, chef for unoterede investeringer i Industriens Pension.

Samarbejdspartner ved investeringen i SAGE er Ancala Partners, der er en London-baseret infrastrukturforvalter med stor erfaring med investeringer i gasrørledninger. Den daglige drift vil blive varetaget af Wood Group, der er et børsnoteret energiservice selskab med over 40 mia. kr. i årlig omsætning. Sælger er det amerikanske olieselskab Apache, og investeringen forventes endelig gennemført i første halvdel af 2017 efter sædvanlige godkendelser fra myndigheder og medaktionærer.

Kraftig udbygning af infrastrukturaktiviteter i 2016

Investeringen i SAGE er den anden store investering i infrastruktur, som Industriens Pension har foretaget i år. I maj investerede Industriens Pension 1,1 mia. kr. i Englands 7. største vandselskab, Southern Water. Med investeringen af SAGE kommer infrastrukturporteføljen op på over 15 mia. kr., svarende til ca. 10 pct. af den samlede portefølje.

”Investeringerne er inddelt i infrastruktur-fonde, co-investeringer med infrastruktur-fonde og direkte investeringer i samarbejde med ligesindede investorer og industrielle partnere. SAGE passer rigtig godt ind i den sidste kategori, der på nuværende tidspunkt består af bl.a. havvindmølleparker i Tyskland, vand-infrastruktur i Storbritannien, gastransmission i Tyskland og OPP-aktiver i Danmark og Spanien. Investering i infrastruktur har en række gode egenskaber, og derfor har vi en målsætning om at udbygge porteføljen. Her er investeringen i SAGE et vigtigt skridt på vejen,” siger Jan Østergaard.

Industriens Pension foretog sine første investeringer i infrastruktur tilbage i 2006, og porteføljen har siden leveret et signifikant positivt bidrag til det samlede investeringsafkast.  På den baggrund modtog Industriens Pension tidligere i år en anerkendt international pris for bedste infrastrukturstrategi blandt institutionelle investorer ved IPE Global Real Estate Awards.

Fakta om SAGE

• SAGE udgør et netværk af 323 km offshore gasrørledninger i den skotske del af Nordsøen og et gasforarbejdningsanlæg ved byen St. Fergus 65 km nord for Aberdeen. Gassen videredistribueres til det britiske naturgasnet, der forsyner mere end 22 mio. hustande i Storbritannien svarende til 84 % af alle hustande

• SAGE-systemet blev taget i brug i 1992 og er forbundet til 25 producerende gasfelter og et større antal felter, der er identificeret og godkendt, men endnu ikke i produktion.

• På grund af den geografiske placering af felterne er SAGE den eneste mulighed for at transportere gassen til land, og der er således indgået ”life of field” transportkontrakter med gasproducenterne 

• SAGE ejer på intet tidspunkt den naturgas, der tranporteres.

• I alt transporteres ca. 10 pct. af Storbritanniens gasproduktion via SAGE, der derfor er et strategisk og vigtigt infrastrukturaktiv.