Industriens Pension opnår 7,7 mia. kr. i afkast.

Industriens Pension har i årets første tre kvartaler opnået et afkast på 7,7 mia. kr. svarende til 5,6 pct.

Oven på et godt 3. kvartal er det samlede afkast i Industriens Pension på 5,6 pct. svarende til 7,7 mia. kr. Det bringer den forvaltede formue op på 146,4 mia. kr.  Dermed er 3. kvartal foreløbigt årets klart bedste kvartal, hvor afkastet siden 2. kvartal blev fordoblet og voksede med 4,1 mia. kr.

Laila MortensenMedlemmerne har i gennemsnit fået et afkast i markedsrente på 5,3 pct.

”Da briterne stemte sig ud af EU den 23. juni, var vi bekymrede for, hvordan finansmarkederne ville reagere. Set i det lys er vi meget tilfredse med, at vi i løbet af 3. kvartal har haft fremgang inden for alle aktivtyper og fordoblet årets afkast til 5,6 pct. Det er med til at give medlemmerne nogle solide afkast,” siger Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension.

En opgørelse efter 3. kvartal fra det uafhængige analysefirma Morningstar viser, at Industriens Pension ligger med helt i toppen blandt de selskaber, der har skabt de bedste afkast til medlemmerne i 2016. Det er også tilfældet på 3-års-sigt.

Kreditobligationer har givet afkast på 10,4 pct.

Det var spekulationerne ovenpå Brexit, som kom til at fylde i 3. kvartal, men også bekymringer for den økonomiske vækst i almindelighed. Kraftig likviditetsstøtte fra centralbankerne og en stabilisering i oliepriserne har dog været med til at holde hånden under finansmarkederne.

Den lempelige pengepolitik og det fortsatte rentefald har i særdeleshed givet sig udslag i form af høje afkast i den næsten 35 mia. kr. store portefølje af kreditobligationer, hvor afkastet er på 10,4 pct. Men også traditionelle stats- og realkreditobligationer har klaret det godt.

”Vi står i en situation, hvor det, der har givet mest i afkast i år, er stik modsat, hvad der var tilfældet sidste år. For i år har det været de forskellige obligationstyper, der for alvor har trukket afkastet op, mens det særligt var aktierne sidste år. Det viser, hvor vigtigt det er, at vi har den rigtige spredning og sammensætning af vores investeringer i et uforudsigeligt marked,” siger Laila Mortensen.

Fordeling af aktivtyper

Aktiver
pr. 30. september 2016
Afkast før skat
(%)
Eksponering
(mia. kr.)
Stats- og realkreditobligationer 5,10% 20,9
Indekserede obligationer 4,30% 9,7
Kreditobligationer m.m. 10,40% 34,8
Øvrig kredit 6,50% 1,8
Danske aktier 3,20% 10,8
Udenlandske aktier 2,00% 29,7
Unoterede investeringer 3,90% 35,9
Andet 2,8
I alt 5,60% 146,4

Afkast til medlemmerne (markedsrente)

Pr. 30. september 2016 Afkast
Pensionering om 25 år (40 år) 5,50%
Pensionering om 15 år (50 år) 5,40%
Pensionering om 5 år (60 år) 5,20%
5 år efter pensionering (70 år) 4,90%
Markedsrente i alt 5,30%