Markant fremgang i ekstra pensionsindbetalinger i 2015

Indbetalingerne til ekstra pension steg med 25 pct. sidste år, og stadig flere vælger at indbetale dem på en aldersopsparing.

2015 blev et nyt rekordår, hvor beløbet medlemmerne i Industriens Pension satte ind som ekstra pension var hele 25 pct. højere end i 2014. Samlet lander det på omkring 91 mio. kroner. Det er næsten en fordobling siden 2011.

”Der er kommet større fokus på, at vi lever længere, og der skal penge på pensionskontoen, hvis vi vil opretholde levestandarden som pensionister. Samtidig har vi gjort meget de seneste år for at informere om, hvilke muligheder medlemmerne har, og hvordan de mest hensigtsmæssigt i forhold til beskatning indbetaler til ekstra pension,” siger Joan Alsing, forsikringsdirektør i Industriens Pension.

Indbetaling til ekstra pension i Industriens Pension

2011 2012 2013 2014 2015
47 mio. kr. 55 mio. kr. 67 mio. kr. 73 mio. kr. 91 mio. kr.

Høj aktivitet mellem jul og nytår

Mellem jul og nytår var der traditionen tro særligt mange, der satte ekstra ind på pensionsopsparingen. Kigges der alene på de beløb, som medlemmerne indbetalte via hjemmesiden var der en stigning på næsten 62 pct. i forhold til 2014.

Det var især indbetaling til aldersopsparinger der trak op i juledagene, hvor indbetalingerne steg med 155 pct. i forhold til samme periode sidste år.

”Aldersopsparing anbefaler vi særligt de medlemmer, som ikke betaler topskat, og som gerne vil indbetale ekstra. Som medlemmerne begynder at kende denne attraktive opsparingsform bedre, er det vores forventning, at det vil løfte antallet af ekstra pensionsindbetalinger yderligere,” siger Joan Alsing.

Se hvordan du sparer ekstra op