Hvad ved du om din ægtefælles pension?

Med din pensionsordning i Industriens Pension sætter du hver måned penge til side til et godt seniorliv. Men er din partner lige så flittig til at spare op? Her får du tip til, hvad du skal være opmærksom på, hvis du og din ægtefælle vil sikre jeres fælles fremtid og økonomi.

Mange gifte og samlevende danskere ved chokerende lidt om deres partners pension. En tredjedel ved ikke engang, om deres ægtefælle eller kæreste overhovedet har en pensionsopsparing, ligesom de heller ikke ved, om partneren har en forsikringsdækning ved sygdom eller død. Det viser en undersøgelse foretaget af brancheorganisationen Forsikring og Pension.

Men det kan få alvorlige konsekvenser for økonomien, hvis man ikke bruger lidt tid på at sætte sig ind i, hvor indtægterne skal komme fra, når arbejdslivet slutter. I værste fald kan det betyde, at boligen må opgives eller levestandarden forringes markant. Er du og din partner indstillet på det? Hvis ikke så følger her fem spørgsmål, I kan stille jer selv og hinanden, så I hurtigt og nemt kan få et lidt bedre overblik over jeres fælles fremtid og økonomi.

Hvornår regner I med at gå på pension?

Hvis I ikke er lige gamle, men vil gå på pension samtidig, skal I være opmærksom på jeres aldersforskel. Jo større forskel i alder, jo flere års opsparing vil den yngste af jer miste, hvis I stopper samtidigt.

Er jeres pensionsopsparing fordelt ligeligt?

Måske har den ene af jer en særlig god pensionsordning via arbejdet eller måske tjener den ene af jer betydeligt mere end den anden – og har dermed også en større pensionsopsparing. Har I det fint med det, eller har den anden af jer brug for lidt ekstra på opsparingen?

Har I perioder med lav eller ingen opsparing?

Vær opmærksom på, at perioder med ledighed, deltidsarbejde og barselsorlov uden pension kan få betydelig indflydelse på det samlede regnskab. Måske skal I supplere med ekstra pensionsindbetalinger, når der er plads til det i budgettet?

Er I begge dækket ved ulykker, sygdom eller død?

Sæt jer ind i, om I er forsikrede, og hvordan I hver især er stillet, hvis en af jer mister erhvervsevnen, bliver alvorligt syg eller dør, mens I er på arbejdsmarkedet. Kan I fx blive boende I jeres hjem, hvis en af jer ikke længere kan arbejde? Og skal I vente på en offentlig førtidspension, før der også kommer penge fra pensionsordningen? Vær også opmærksom på, at der kan være markant forskel på engangsudbetalingerne ved fx død, og forhold jer til, om de skal være på niveau med hinanden.

Hvad hvis I bliver skilt?

Værdien af jeres almindelige arbejdsmarkedspensionsordninger tæller som udgangspunkt ikke med i bodelingen ved en skilsmisse. I får altså hver især jeres pensionsopsparing med jer, så længe I ikke selv har sparet ekstra op ved siden arbejdsmarkedspensionen. Har I selv sparet op, fx med ekstrapension, kan det godt være, at den del af pensionsopsparingen skal deles. Efter en skilsmisse kan det være en god idé at se på, hvem der skal have pengene, når man dør.