Industriens Pension fortsætter fremgang

Stigende indbetalinger, faldende administrationsudgifter og solidt afkast på 8,6 mia. kr. i 2015.

Laila MortensenDe senere års medlemsfremgang fortsatte i Industriens Pension i 2015, hvor antallet af medlemmer steg med 3.367 til 399.770 medlemmer. De samlede indbetalinger steg med 263 mio. kr. til 8,151 mia. kr., som blandt andet kan henføres til en stigning på 20 pct. i indskud og overførsler fra andre pensions­selskaber.

”2015 var et godt år, hvor vi fortsatte med at vokse og fik sat en række nye tiltag i gang for at forbedre pensionsordningen og øge kontakten med medlemmene. Samtidig kom vi ud med et solidt afkast i et ellers udfordrende investeringsår. Det sikrede medlemmene et gennemsnitligt afkast i markedsrente på 7,4 pct.,” siger Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension.

Robust investeringsstrategi gav afkast på 8,6 mia. kr.

Den aktive forvaltning af aktier og obligationer og de unoterede aktivklasser leverede fine resultater, der bidrog positivt til investeringsafkastet, som blev på 8,6 mia. kr. før skat. Det svarer til en samlet forrentning af investeringerne på 6,7 pct. De samlede investeringer udgjorde ved udgangen af 2015 lige godt 138 mia. kr., hvilket er 10 mia. kr. mere end i 2014.

”2015 udviklede sig meget uforudsigeligt med markante aktiestigninger og optimisme i begyndelsen af året, som blev efterfulgt af fald og markedsuro. I begge scenarier viste vores investeringsstrategi styrke og en robusthed, som har afgørende betydning for, at vi kan skabe afkast og værdi for medlemmerne,” siger Laila Mortensen.

Gennem de seneste 10 år har det gennemsnitlige årlige afkast været 8,3 pct. i Industriens Pension trods de op- og nedture, der har været på finansmarkederne.

Stadig flere får glæde af udbetalinger

Næsten 30.000 alderspensionister får nu udbetalinger fra Industriens Pension, hvilket er tæt på en fordobling på fem år. De samlede udbetalinger til pensionister er i den periode vokset fra 514 til 917 mio. kr. om året.

”Medlemmernes opsparing i Industriens Pension er blevet et vigtigt supplement til folkepensionen og ATP. Og for fremtidens pensionister vil udbetalingerne fra os få en stadig større betydning, i takt med opsparingerne hele tiden vokser. For de fleste vil det blive deres største indtægt som pensionister,” fastslår Laila Mortensen.

Det er ikke kun medlemmer, der er gået på pension, der har haft glæde af deres pensionsordning i 2015. Udbetalingerne ved tab af erhvervsevne og kritisk sygdom steg til 723 mio. kr., hvilket er 28 mio. kr. mere end i 2014. Samtidig trådte en række forbedringer af forsikringsdækningerne i kraft.

I 2015 indgik Industriens Pension forlig med SKAT om tilbagebetaling af moms på administrati­ons­ydelser købt hos ATP Pension­Ser­vice A/S i perioden 1992-2007. Derfor vil Industriens Pension i 2016 og de kommende år nedsætte medlemmernes administrationsbi­drag markant. I år vil et medlem derfor kun komme til at betale 192 kroner for administration eller 16 kr. om måneden.

Overblik over 2015

 • Samlet er der 399.770 medlemmer, hvilket er 3.367 flere end i 2014
 • Indbetalingerne udgjorde i alt 8,2 mia. kr.
 • Indskud og overførsler fra andre pensionsselskaber steg med 20 pct.
 • Udbetalingerne udgjorde i alt 4,3 mia. kr.
 • De samlede investeringer udgør 138 mia. kr.
 • Samlet afkast på 8,6 mia. kr. før skat, hvilket svarer til 6,7 pct.
 • Medlemmene fik et gennemsnitligt afkast i markedsrente på 7,4 pct.
 • Den 11 mia. kr. store danske aktiebeholdning gav et afkast på 33,3 pct.
 • Porteføljen af unoterede investeringer på 31,8 mia. kr. gav et afkast på 15,7 pct.
 • Merafkastet som følge af den aktive forvaltning blev på godt 1,7 mia. kr.
 • 723 mio. kr. blev udbetalt i forbindelse med tab af erhvervsevne og kritisk sygdom.
 • Administrationsomkostningerne falder til 192 kr. pr. medlem i 2016.
Læs hele årsrapporten