Det betaler sig at investere alternativt

Der skrives og tales meget om pensionsselskabernes ”Alternative investeringer”. For hvad er det lige en havvindmølle, et sygehus i Næstved eller en forholdsvis ukendt investeringsfond kan bidrage med i forhold til pensionen. Svaret er enkelt – det handler om afkast og om at sprede investeringerne, så medlemmerne får mest muligt ud af deres pensionskroner.

Industriens Pension har længe været aktiv indenfor området for alternative investeringer. I runde tal har Industriens Pension i dag alternative investeringer svarende til næsten 29 milliarder kroner eller ca. 21 % af de samlede investeringer. Det dækker bl.a. over ejendomme, unoterede aktier, infrastrukturfonde, vindmøller og OPP-projekter.

”Der er nogle attraktive afkastmuligheder indenfor alternative investeringer, og vi har derfor over en årrække opbygget stærke kompetencer i investeringsafdelingen inden for dette område. Det er blevet et vigtigt supplement til traditionelle aktier og obligationer, og afgørende for, at vi kan skabe nogle solide afkast for vores medlemmer,” siger Jan Østergaard, investeringsdirektør i Industriens Pension. 


Alternative investeringer i Industriens Pension Andel af de samlede investeringer
Unoterede aktier 9,9%
Infrastruktur (fonde og co-investeringer) 6,6%
Infrastruktur (direkte/core) 1,1%
Ejendomsfonde (fonde og co-investeringer) 2,3%
Ejendomme (direkte/core) 1,5%
Samlet andel 21,4%

Lavt renteniveau kræver nytænkning

Det er ikke mindst det aktuelle rekordlave renteniveau, der for alvor har sat alternative investeringer på pensionsselskabernes dagsorden. I takt med at renterne er nået så langt ned, er det nemlig blevet nødvendigt at investere i andre aktiver, der har nogle af de samme karakteristika, som obligationer traditionelt har haft - altså lav risiko og stabilt afkast.

”Vi forventer at tredoble de direkte investeringer i ejendomme og infrastruktur de kommende år.  I en tid, hvor renterne er i bund, og der er usikkerhed på de finansielle markeder giver denne type investeringer stabilitet, hvilket er helt afgørende, når du har med pensionsopsparing at gøre. I løbet af de kommende år forventer vi at øge de danske ejendomsinvesteringer til cirka fem mia. kr.,” siger Jan Østergaard.

Inden for ejendomme er Industriens Pension allerede aktiv – bl.a. som investor bag Axel Towers, der bliver en af Københavns nye iøjnefaldende byggerier overfor Tivolis hovedindgang.  Tilbage i januar købte Industriens Pension også Sankt Petri Passagen i centrum af København.

Havvindmøller og OPP-projekter

Butendiek vindmølleparkAf andre markante alternative investeringer, som Industriens Pension er aktiv i, kan nævnes de to store vindmølleparker i Nordsøen - Butendiek og Godewind II - der generer grøn energi svarende til det årlige elforbrug for mere end 630.000 husstande. En god investering med en fast el-afregningspris de første 10 år, der giver en stabil indtjening.

Også indenfor såkaldte OPP-projekter (Offentligt Privat Partnerskab) gør Industriens Pension sig gældende, hvor offentlige anlægsbyggerier opføres i tæt samarbejde med institutionelle investorer. En ny kræftafdeling er netop blevet indviet på Næstved Sygehus, og snart skal Slagelse Sygehus i gang med at bygge ny fødeafdeling med pensionskroner fra Industriens Pension i ryggen.

”Vi ser positivt på at investere i projekter, der kommer danskerne direkte til glæde, som det er tilfældet med OPP-projekter på hospitalsområdet. Men det skal selvfølgelig hænge sammen med, at vi får et ordentligt afkast, og at vi har med en god samarbejdspartner at gøre, som der er tale om med Region Sjælland, hvor de to sygehuse ligger,” siger Jan Østergaard.

Unoterede aktier har givet merafkast på 4 procent

Der er også alternative investeringer, som ud fra et risikosynspunkt mere minder om aktier.

Herunder unoterede aktier, hvor Industriens Pension siden opstarten i 1999 har opnået et afkast, der er fire procentpoint højere, end hvis pengene var blevet investeret i børsnoterede aktier – og det er vel at mærke efter alle omkostninger er trukket fra.

”Der er et stort potentiale, men det kræver, at du har de rigtige kompetencer i investeringsafdelingen og kan trække på god ekspertise fra eksterne samarbejdspartnere. Unoterede aktier handles ikke på en børs, som det er tilfældet med almindelige aktier, så der ligger et stort og vedvarende analysearbejde bagved,” siger Jan Østergaard.

 

Læs mere om en række aktuelle alternative investeringer i Industriens Pension

Butendiek havmøllepark færdiggjort på rekordtid

Industriens Pension bag nyt hospitalsbyggeri i Slagelse

Bedre kræftbehandling og pensionskroner går hånd i hånd

Industriens Pension køber Sankt Petri Passagen

 

Få overblik over hvad Industriens Pension investerer i