Unoterede investeringer viste deres styrke i 3. kvartal

De unoterede investeringer i Industriens Pension gav afkast på 4,2 pct. i et ellers uroligt 3. kvartal på finansmarkederne. Samlet afkast efter årets første ni måneder er 3,8 pct.

Efter de første ni måneder af 2015 er det samlede afkast i Industriens Pension på 4,9 mia. kroner. Det svarer til 3,8 pct. ovenpå et 3. kvartal, der var præget af usikkerhed på de finansielle markeder. Afkastet til medlemmerne ligger på mellem 2,4 og 4,6 pct. afhængig af alder og risikoprofil.

”Det har været et udfordrende kvartal, hvor vores unoterede investeringer har givet et flot stabilt afkast i et ellers faldende marked. Når markederne vender, er spredning og risikoafdækning helt afgørende, og her har de unoterede investeringer fået en stigende betydning, i takt med at renterne er kommet så langt ned,” siger Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension.

Unoterede investeringer har givet afkast på 13 pct.

Spekulationer om rentestigning i USA, Grækenlands gældsproblemer, stagnation i Kina og en korrektion ovenpå en lang optur skabte nervøsitet på markederne hen over sommeren. Det ramte aktiemarkederne verden rundt hårdt.

Modsat er det gået den 29,5 mia. kr. store beholdning af unoterede investeringer i Industriens Pension, der i tredje kvartal gav et afkast på 4,2 pct., og for året indtil videre har givet 13 pct. i afkast.

”Vi har over en lang årrække opbygget en solid portefølje af unoterede investeringer, som har givet et højt og stabilt afkast. I en periode, som vi har været igennem, hvor børsnoterede investeringer har været udfordret, er det tydeligt at se værdiskabelsen fra denne type aktiver,” siger Laila Mortensen.

Danske aktier i særklasse

Industriens Pension har investeret godt 10 mia. kr. i danske aktier. Og selvom det danske aktiemarked også har oplevet fald i 3. kvartal, har de hjemlige aktier ikke været så hårdt ramt som mange udenlandske aktier.  Afkastet for danske aktier i Industriens Pension er på 21,9 pct. efter de første ni måneder, hvilket er et merafkast på 2,2 pct. i forhold til markedet generelt.

”Vores beholdning af danske aktier har igen i år gjort det utroligt godt, hvilket både viser kvaliteten i de danske virksomheder, men også at vi har været i stand til at investere i de rigtige selskaber på de rigtige tidspunkter,” siger Laila Mortensen.

Aktiver pr. 30. september 2015
Afkast før skat
(%)
Eksponering
(mia. kr. )
Nominelle guldrandede obligationer
0,4 %
24,5
Indeks guldrandede obligationer
0,9 %
9,3
Kreditobligationer m.m.
-1,8 %
30,3
Øvrig kredit 5,2 % 1,6
Danske aktier 21,9 % 10,1
Udenlandske aktier -0,8 % 29,0
Unoterede investeringer 13,0 % 29,5
Andet

-0,8
I alt 3,8 %
133,5

 

Afkast i markedsrente pr. 30. sept. 2015 Afkast
Pensionering om 25 år (40 år)
4,6 %
Pensionering om 15 år (50 år)
4,2 %
Pensionering om 5 år (60 år)
3,3 %
5 år efter pensionering (70 år)
2,4 %
Markedsrente i alt 4,0 %

Kontakt

For yderligere information kontakt pressechef Kristian Lund Pedersen på tlf. nr. 61 22 22 31.