Kvinder haler ind på mændenes pensionsalder

Medlemmerne i Industriens Pension venter længere og nærmer sig hastigt de 65 år, inden de påbegynder deres pensionsudbetalinger. Særligt hos kvinder er pensionsalderen gået hastigt i vejret de seneste år, og snart ser kønsforskellen ud til at være udlignet.

Kvinder har i mange år været hurtigere til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet for at gå på pension, men den tendens ser ud til snart at være udlignet. Det viser en ny opgørelse, som Industriens Pension har lavet for, hvornår medlemmerne går på pension.

Blandt Industriens Pensions 400.000 medlemmer er pensionsalderen i dag i gennemsnit 64,6 år. Det er næsten to år senere end i 2007.

Og det er især kvinderne, som har udskudt deres pension. I løbet af de seneste syv år er deres pensionsalder hævet med to et halvt år, mens mændenes pensionsalder er øget med cirka halvandet år. Dermed nærmer mænd og kvinders pensionsalder sig hastigt hinanden.

”Tallene viser, at mange er ved at vænne sig til tanken om at arbejde længere, hvilket medfører senere pensionsudbetalinger. Ændringer af efterløn og beskatning har også betydning for, hvornår du vælger at gå på pension. Samtidig er det ikke længere en selvfølge, at kvinder trækker sig tilbage før, men omvendt er det faktisk dem, der i mange tilfælde bliver længere på arbejdsmarkedet,” siger Joan Alsing, forsikringsdirektør, Industriens Pension. 

Senere pensionsalder på vej

Til efteråret sætter Folketinget sig sammen for at beslutte, om pensionsalderen skal hæves. Og det bliver den med sikkerhed - spørgsmålet er blot hvor meget. Den stigende levealder har nemlig medført, at danskerne lever længere, og derfor er det forventet, at politikerne på Christiansborg som minimum vil øge pensionsalderen til 68 år, når vi når 2030. 

At danskerne har set, hvilken vej det går, giver tallene fra Industriens Pension et klart fingerpeg om.

”Der er tale om et skifte i medlemmernes bevidsthed, hvor vi kommer fra, at mange tidligere kunne trække sig tilbage som 60 til 62-årige for at gå på efterløn og derefter pension. Sætter man det op mod, at pensionsalderen kan nå helt op på 82 år i år 2100, hvis det skal holde trit med udviklingen i levealderen, så er det en helt ny virkelighed, vi står og kigger ind i,” siger Joan Alsing.

Gennemsnitlig pensionsalder i Industriens Pension

Pensionsår Kvinder Mænd Samlet
2007 61,6
63,2
62,8
2008 62,2
63,9
63,5
2009 62,6
64
63,7
2010 62,6
64
63,7
2011 63,1
64,2 63,9
2012
63,4 64,5
64,2
2013
63,6
64,4
64,2
2014
64
64,8
64,6
Kilde: Industriens Pension


Gode råd

Planlæg i god tid og få rådgivning – At planlægge sin pensionstilværelse lige op til, at du trækker dig tilbage, er for sent, så sørg for i god tid at få overblik over dine pensionsudbetalinger og økonomiske råderum generelt som pensionist. I Industriens Pension tilbydes alle medlemmer eksempelvis at få lavet en senioranalyse, når de fylder 55 år, der giver overblik over husstandens samlede økonomi flere år frem i tiden.

Tilrettelæg dine pensionsindbetalinger mest hensigtsmæssigt – Der er flere muligheder for at indbetale til pension ifht. ratepension, livslang pension og aldersopsparing. Afhængig af opsparingsform gælder der særlige indbetalings-, udbetalings- og beskatningsregler. Derfor vil den måde, du indbetaler til pension på, få stor betydning for, hvordan pengene senere bliver udbetalt, og hvad der modregnes i forhold til offentlige ydelser.

Undersøg mulighederne for evt. at kunne gå ned i tid – Senere efterløns- og pensionsalder betyder længere tid på arbejdsmarkedet. Det har flere arbejdspladser indstillet sig på, så undersøg mulighederne for at kunne gå ned i tid eller få mere fleksibilitet i din hverdag.