Organisationsændring i investeringsafdelingen

Fra 1. december organiseres investeringsområdet i tre enheder: Noterede investeringer, Unoterede investeringer og Investeringsrisiko.

Investeringsområdet udvikler sig stærkt i Industriens Pension. Selskabet har nu mere end 140 mia. kr. under forvaltning og vil i stigende grad fokusere på unoterede investeringer. 

Derfor etablerer selskabet 1. december en ny organisatorisk enhed for unoterede investeringer. Enheden skal blandt andet varetage investeringer i unoterede selskaber, infrastruktur og ejendomme. Området udgør i dag 29 mia. kr. og vil i de kommende år vokse markant.

Det bliver Industriens Pensions nuværende investeringsdirektør Jan Østergaard, der får ansvaret for den nye enhed. Derfor skal Industriens Pension ansætte en ny investerings­direktør, der får det overordnede ansvar for hele investeringsområdet. Indtil den nye direktør er ansat, fortsætter Jan Østergaard som investeringsdirektør.

Fra 1. december organiseres investeringsområdet dermed i tre enheder: Noterede investeringer, Unoterede investeringer og Investeringsrisiko.

 

”Med organisationsændringen har vi strukturen på plads til at fortsætte vores succesfulde aktive investeringsstrategi og udbygge porteføljen af unoterede investeringer”, siger adm. direktør Laila Mortensen.