Industriens Pension kom styrket ud af 2014

Vækst i beskæftigelsen og høje afkast på finansmarkederne gjorde 2014 til et rigtig godt år for Industriens Pension.

Adm. direktør Laila Mortensen”2014 må betegnes som et rigtig godt år i Industriens Pension med flere indbetalende medlemmer, forbedrede forsikringsvilkår og et flot afkast på 12,3 mia. kroner. Vi er inde i en spændende udvikling og vil i 2015 fortsætte med at forbedre tilbuddene til vores medlemmer,” siger adm. direktør Laila Mortensen.

Udover indførelsen af muligheden for at opnå en bedre dækning ved dødsfald blev det i 2014 besluttet at forbedre forsikringsdækningerne ved kritisk sygdom og tab af erhvervsevnen. Den månedlige invalidepensionsudbetaling er også hævet med 20 %.

”Vi er sat i verden for at optimere vores medlemmers pensionsopsparing, men i lige så høj grad at være der, når alvorlig sygdom rammer. Derfor har vi forbedret forsikringsvilkårene på en række punkter, og samtidig gør vi en dyd ud af at informere medlemmerne om deres vilkår. Vi oplever fortsat, at for mange medlemmer ikke får søgt om udbetalinger, som de har ret til, siger Laila Mortensen.

Industriens Pensions samlede afkast nåede op på 12,3 mia. kr. før skat i 2014 svarende til 11,0 %. Alle aktivklasser bidrog positivt, men som en af landets største investorer i danske virksomheder bidrog særligt danske aktier med et afkast på 21,5 % - et merafkast på over 400 mio. kroner ifht. markedet.

”Også i 2014 lykkedes det at sikre medlemmerne et betydeligt afkast på op til 11,4 %. Danske aktier var en af solstrålehistorierne, men vi fortsatte også væksten i investeringer inden for bl.a. infrastruktur og ejendomme,” siger Laila Mortensen.

  • Antallet af bidragsbetalende medlemmer steg med godt 3.000.
  • Indbetalingerne udgjorde knap 8 mia. kr.
  • De samlede investeringer udgør knap 130 mia. kr.
  • Administrationsomkostningerne faldt til 261 kr. pr. medlem mod 288 kr. i 2013
  • Medlemmerne fik op til 11,4 % i afkast af deres opsparing i 2014
  • Samlet afkast på 12,3 mia. kr. før skat, hvilket svarer til 11,0 %
  • Den store danske aktiebeholdning gav et afkast 21,5 % - 4,3 % mere end benchmark
  • Bedre dækning ved dødsfald, kritisk sygdom og ved tab af erhvervsevnen
  • Den månedlige invalidepension er hævet til 6.000 kr. for langt de fleste medlemmer
  • Voksende medlemstilfredshed fortsatte i 2014
Læs hele årsrapporten for 2014