Gyldent år for medlemmerne i Industriens Pension

Industriens Pension opnåede et samlet afkast af investeringerne på 11 % i 2014.

Medlemmer op til 70 år fik mellem 7,8 og 11,4 procent i afkast. Medlemmer op til 45 år fik mest, fordi de har flest aktier.

Du kan se, hvor meget din opsparing er vokset, hvis du logger ind på Min Side.

Både aktier, obligationer og ejendomme gav pæne, positive afkast, men mest gav de mange danske aktier og investeringerne i virksomheder, der handles uden for børserne.

Industriens Pension har investeret over 10 mia. kr. i danske aktier. De gav et afkast på 21,5 procent, og investeringerne i virksomheder, der ikke er børsnoterede, gav et afkast på 18,2 procent.

”Investeringer i virksomheder, som ikke er børsnoterede, er forbundet med større omkostninger, men vi forventer, at afkastet af disse investeringer vil mere end opveje de højere omkostninger. For eksempel har unoterede aktier de seneste fem år givet et årligt merafkast på 4 procent-point i gennemsnit efter omkostninger sammenlignet med aktier, der er børsnoterede”, siger Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension.

”Vi har altid været meget kræsne, når vi vælger, hvilke unoterede virksomheder vi investerer i. Det var vi også under finanskrisen, hvor det var muligt at købe sig ind i disse selskaber til meget fordelagtige priser. Det er blandt andet disse investeringer, vi har høstet frugterne af i 2014”, siger Laila Mortensen.

 

Afkast i procent i 2014
Op til 45 år: 11,4
50-årige: 10,7
60-årige: 9,2
70-årige: 7,8

 

Pensionister med gennemsnitsrente

Pensionister, der gik på pension før juli 2012, har en pension med gennemsnitsrente. Det er en pensionsordning, hvor Industriens Pension hvert år fastsætter en kontorente, som indgår i fastsættelsen af pensionen. I 2014 var kontorenten efter pensionsafkastskat 6 procent, og i 2015 er renten blevet forhøjet til 8 procent.

 

Pensionister fra fødevarebranchen

Pensionister, der kom med i Industriens Pension, da pensionsordningen blev fusioneret med fødevarebranchens pensionskasser, og har en pensionsordning med gennemsnitsrente, får som hidtil en kontorente på 2,5 procent efter pensionsafkastskat. Det skyldes, at pensionskassernes reserver var væsentligt mindre end reserverne i Industriens Pension, da fusionen blev gennemført. Årets gode afkast af investeringerne betyder, at der ikke går så mange år, før disse medlemmer får samme kontorente som andre medlemmer i Industriens Pension.