Positivt afkast trods uro på finansmarkederne

Industriens Pension har i årets første ni måneder opnået et afkast af investeringerne på 9,4 mia. kr. Det svarer til et afkast på 8,2 procent før skat.

I første halvdel af året var afkastet højt som følge af stigende kurser på aktier og obligationer. Den positive udvikling fortsatte henover sommeren, men i september blev de finansielle markeder ramt af uro. Usikkerhed om holdbarheden i det økonomiske opsving, konflikten i Ukraine og økonomisk svaghed i bl.a. Europa fik kurserne på aktier og virksomhedsobligationer til at falde. Det samlede resultat for tredje kvartal endte på 1,4 procent.  

Højt afkast på danske aktier

”Industriens Pension er en af landets største investorer i danske virksomheder. I første halvår gav danske aktier et afkast på 19,8 procent, men i tredje kvartal faldt de med 0,9 procent. Det ændrer dog ikke ved, at danske aktier fortsat er den aktivklasse, der har udviklet sig mest positivt i år”, siger Jan Østergaard, investeringsdirektør i Industriens Pension. 

”Der er stadig nogen usikkerhed på de finansielle markeder, men vi forventer en positiv udvikling i verdensøkonomien resten af året og ind i 2015. Derfor vil vi fortsat investere med overvægt i aktier og undervægt i statsobligationer,” siger Jan Østergaard. 

Afkast opgjort i forhold til alder

Alle medlemmer i Industriens Pension, som ikke var gået på pension, da pensionsordningen blev ændret i 2011, har en pensionsordning med markedsrente. De yngre har flere aktier, og de ældre har flere obligationer. Derfor er der forskel på, hvad de har fået i afkast i årets første ni måneder: 

40 år 7,9 procent 
50 år 7,5 procent 
60 år 6,5 procent 
70 år 5,6 procent 

Blandt branchens bedste

Industriens Pensions samlede investeringer har over de seneste 10 år givet et gennemsnitligt afkast på 8,9 procent om året før pensionsafkastskat. Til sammenligning ligger afkastet i branchen som helhed på 6,5 procent om året i gennemsnit.