Industriens Pension vil undersøge OW Bunker konkurs

Industriens Pension har sammen med otte andre investorer taget initiativ til en undersøgelse af OW Bunker-sagen. Formålet er at forstå hændelsesforløbet og skaffe et informationsgrundlag, der kan bruges til at vurdere, om der er basis for at gøre et juridisk ansvar gældende.

Det er advokatfirmaet Accura, der, i samarbejde med advokatfirmaet Bruun & Hjejle og assisteret af revisionsfirmaet EY, vil gennemføre undersøgelsen på vegne af investorererne. Undersøgelsen vil omfatte hændelsesforløbet i forbindelse med børsnoteringen og forløbet op til konkursen.

Formålet er at undersøge, om der er basis for at gøre et juridisk ansvar gældende, der kan føre til økonomisk kompensation. OW Bunkers konkurs var en betydelig, usædvanlig og meget negativ begivenhed på det danske børsmarked, og der er et særdeles stort behov for at forstå hændelsesforløbet og, om muligt, at få placeret et ansvar.

Undersøgelsen vil blandt andet fokusere på fejl og mangler ved prospektet udarbejdet i forbindelse med børsintroduktionen af OW Bunker, ansvar i forbindelse med udbuddet og salget af aktier i OW Bunker samt ledelsesansvar i forbindelse med driften af O.W. Bunker i perioden fra børsnoteringen indtil konkursen.

Undersøgelsen vil give de deltagende institutionelle investorer et beslutningsgrundlag i form af en juridisk vurdering af mulighederne for at få placeret et ansvar og få økonomisk kompensation. På baggrund af undersøgelsen vil de deltagende institutionelle investorer hver især tage stilling til det videre forløb.

Udover Industriens Pension er det ATP, PFA, AP Pension, DIP, JØP, Maj Invest, PensionDanmark og SEB, der står bag undersøgelsen.

Industriens Pension har tabt 15 millioner kroner på OW Bunkers konkurs. Det svarer til 35 kr. pr. medlem i gennemsnit. Til sammenligning har danske aktier som helhed givet medlemmerne et afkast på mere end 5.000 kr. i gennemsnit i år.