OK2014 kan betyde 11.500 kr. mere om året i 10 år

Den nye overenskomst giver mere til Fritvalgs Lønkontoen, der kan bruges til pension.

Den nye treårige overenskomst på industriområdet, OK 2014-17, der direkte omfatter 240.000 ansatte, får også betydning for din pension på flere punkter:

  • Indbetaling til fritvalgslønkontoen stiger fra de nuværende 1,3 % til 1,7 den 1. marts 2015 og 2,0 % den 1. marts 2016 (man kan vælge at bruge fritvalgslønkontoen til ekstrapension).  
  • Pensionsbidraget under barsel stiger fra 7 kr./time til 8,50 kr./time (fra 1. juli 2014) = 240 kr. ekstra pr. måned.
  • Der skal fremover beregnes pension af ferietillæg (OBS: gælder kun for funktionærer og funktionærlignende ansatte).

Industriens Pension har regnet lidt på, hvad de nye procentsatser for fritvalgslønkontoen betyder i praksis:

Hvis du tjener 300.000 kr. om året og bruger fritvalgslønkontoen til at indbetale én procent til ekstrapension, fra du er 25 år og frem til du fylder 70 år, kan du se frem til at få 11.500 kr. (opgjort i nutidskroner) ekstra i pension om året i 10 år.

Vi har antaget, at indbetalingen forbliver uændret de næste 45 år. Udbetalingen er derimod i nutidskroner, og her regner vi med to procent i årlig inflation.