Industriens Pension henter milliardafkast på danske aktier

I første kvartal er kurserne på danske aktier steget meget stærkt. Det har sikret Industriens Pension et afkast på 10,8 % eller ca. 960 mio. kr.

Kurserne på danske aktier sikrede sidste år Industriens Pension et afkast på 2,7 mia. kr. Siden 1. januar 2013 har Industriens Pension dermed opnået et afkast på 3,7 mia. kr. af investeringerne i børsnoterede danske virksomheder.

Industriens Pension har investeret 9,4 mia. kr. i danske aktier og er dermed et af de pensionsselskaber, der har investeret mest i det danske erhvervsliv.

”Vores primære formål er at skabe høje afkast til vores kunder. Derfor vil vi altid vurdere investeringsmuligheder i danske virksomheder op mod investeringsmuligheder i udenlandske aktier og i helt andre aktiver som for eksempel obligationer og ejendomme. Heldigvis har vi i Danmark en lang række rigtig dygtige virksomheder, der er førende inden for deres branche eller niche – også på globalt plan. Derfor forventer vi også fremover at investere betydeligt i danske virksomheder”, siger investeringschef Henrik Nøhr Poulsen.

Udover beholdningen på 9,4 mia. kr. i børsnoterede danske aktier har selskabet over en årrække investeret mere end 1,7 mia. kr. i kapitalfonde, der investerer i mindre og mellemstore danske virksomheder. Fondene benytter typisk gældsfinansiering, når de investerer. Industriens Pensions investeringer i fondene har derfor gjort det muligt for fondene at investere for over 5 mia. kr. i langt over 100 danske virksomheder.

”Fordelen ved at investere i mindre og mellemstore virksomheder er, at vi kan øge risikospredningen og opnå et merafkast, fordi disse investeringer er mindre likvide end investeringer i børsnoterede virksomheder. Desuden er der den sidegevinst, at investeringerne kan bidrage til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark”, pointerer Henrik Nøhr Poulsen.

Industriens Pensions samlede investeringer har over de seneste 10 år givet et gennemsnitligt afkast på 9,2 % om året før pensionsafkastskat.