Fremover kan kritisk sygdom give udbetaling flere gange

Forsikringen ved visse kritiske sygdomme bliver forbedret fra 1. januar 2015

Har man som medlem i Industriens Pension en forsikring ved visse kritiske sygdomme, er det muligt at få en engangsudbetaling på 100.000 kroner skattefrit, hvis man bliver ramt af en sygdom, der er med i forsikringen. Til gengæld er kassen smækket i, hvis man efter nogle år er så uheldig at få stillet endnu en alvorlig diagnose.

Det bliver der nu lavet om på. Fra 1. januar 2015 bliver det muligt at få en udbetaling som følge af visse kritiske sygdomme mere end én gang.

”Det er i sig selv næsten umenneskeligt at få en kritisk måske livstruende sygdom mere end én gang i livet. I Industriens Pension synes vi derfor ikke, man skal afskæres fra muligheden for at få et nyt plaster på såret, hvis uheldet rammer,” siger Joan Alsing, forsikringsdirektør i Industriens Pension.

Har man tidligere fået udbetalt penge som følge af kritisk sygdom og får en ny diagnose efter 1. januar 2015, er man omfattet af de nye regler, hvis man stadig indbetaler til pensionsordningen.

Fakta:

Følgende betingelser gælder for udbetaling af forsikringssum mere end én gang:

  • Der kan kun udbetales penge én gang pr. diagnose, der stilles i forsikringstiden
  • Der indføres en undtagelse vedrørende kræft. Hvis man har været rask i syv år, og der er tale om en anden type kræft, er man også dækket ved det nye tilfælde af kræft
  • Der skal være mindst seks måneder mellem hver dækningsberettiget diagnose

Standarddækningen ved kritisk sygdom er 100.000 kr. skattefrit. Du kan forhøje den til 150.000 kr., hvis du gerne vil være bedre dækket ind, og du kan vælge forsikringen fra, hvis du hellere vil bruge de penge, det koster at have forsikringen til at forhøje din pensionsopsparing.

Min side kan du ændre forsikringsdækningen og beregne, hvad det betyder for din opsparing.