Invalidepension forhøjes næste år

Fra 1. januar 2015 forhøjes den maksimale invalidepension i Industriens Pension fra 60.000 til 72.000 kroner om året. Beløbet er fastsat efter, hvor meget man som enlig kan få i invalidepension, uden at der bliver modregnet i en eventuel førtidspension.

Det betyder med andre ord, at man kan få lov at beholde hele sin førtidspension, selv om man får invalidepension fra pensionsordningen, så længe invalidepensionen ikke overstiger 72.200 årligt, som er den såkaldte modregningssats.

”Vi prøver hele tiden at tilrette vores udbetalinger i forhold til ydelserne fra det offentlige, så vores kunder bliver stillet bedst muligt. Ved at forhøje invalidepensionen, så den er så tæt på modregningssatsen som muligt, har vi sørget for, at kunderne får det maksimale ud af deres forsikring ved tab af erhvervsevne i Industriens Pension,” siger Helle Kristensen, kontorchef i Industriens Pension.

Hun påpeger, at det ikke er alle, der får hævet invalidepensionen, men typisk dem, der i dag har en invalidepension på enten 60.000 kr. eller 48.000 kr.

Med ændringen vil flere kunder komme endnu tættere på deres hidtidige indtægt, hvis de varigt at mister erhvervsevnen. Hvor meget afhænger selvfølgelig af, hvor høj den var, da de blev syge. Enlige kan se frem til at få en lidt bedre dækning end samlevende, Det skyldes, at modregningen for gifte og samlevende afhænger af partnerens indkomst.

Ændringen gælder ikke for lærlinge, som derfor fortsat vil have en dækning på 60.000 kroner. Lærlingeordningen har en fast pris, der betales direkte af lærlingens arbejdsgiver.

Min side kan du se, hvordan du er forsikret, hvis du mister din erhvervsevne.